Undirritun íslenska hæfnirammans um menntun

13.10.2016

  • Frá undirritun yfirlýsingar um íslenskan hæfniramma.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samtök íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu þann 12. október sl. yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi. 

Rannís hefur síðan í byrjun árs 2014 leitt samráðsvinnu við gerð íslenska hæfnirammans fyrir hönd mennta- og menningar­málaráðuneytis. Alls tóku milli 40 og 50 fulltrúar ólíkra hagsmunaaðila í menntun þátt í vinnunni, þ.a.m. fulltrúar einstaka hagsmunafélaga Kennarasambands Íslands (KÍ).

Hæfniramminn hefur tvíþættan tilgang; annars vegar að auka gagnsæi innan menntakerfis viðkomandi lands og hinsvegar að auka gagnsæi milli evrópskra menntakerfa til að stuðla að auknum hreyfanleika fólks milli Evrópulanda vegna náms eða vinnu. 

Íslenski hæfniramminn telur sjö hæfniþrep og endurspegla hækkandi þrep auknar hæfnikröfur. Þrepin endurspegla þær kröfur sem gerðar eru til einstaklingsins er varða þekkingu, leikni og hæfni í verkefnum, vinnu og samskiptum. Hæfniramminn eykur þannig gagnsæi og varpar ljósi á þá hæfni sem einstaklingur býr yfir að loknu námi á tilteknu þrepi. Upplýsingar um hæfni má t.a.m. nýta í ferilskrá, við starfsþróun og í umsókn um  nám.

Aðilar yfirlýsingarinnar eru samábyrgir fyrir innleiðingu og kynningu á hæfnirammanum og leggja sérstaka áherslu á að vinnunni verði framhaldið og þróaðar verði aðferðir við að skilgreina námslok og tengja óformlegt nám við hæfniþrep rammans.

Hæfnirammi um íslenska menntun

Þetta vefsvæði byggir á Eplica