Samstarfsverkefni á sviði æskulýðsmála

Fyrir hverja?

Samtök, sveitarfélög og aðrir sem starfa innan æskulýðsvettvangsins geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun í æskulýðsstarfi.

Til hvers?

Samstarfsverkefni veita samtökum, sveitarfélögum og öðrum aðilum tækifæri til að öðlast reynslu af alþjóðlegu samstarfi og efla hæfni sína. Einnig geta verkefnin snúist um að þróa eða yfirfæra aðferðir eða leiðir í æskulýðsstarfi þar sem áhersla er lögð á nýbreytni og gæði.

Styrkt verkefni skulu taka mið af stefnumörkun Evrópusambandsins í æskulýðsstarfi. Þau geta verið mismunandi að stærð og gerð og geta meðal annars snúið að því að auka gæði í starfi með ungu fólki.

Í boði eru tvær tegundir verkefna:

  • Stærri samstarfsverkefni (Cooperation Partnerships)
  • Smærri samstarfsverkefni (Small-scale Partnerships)

Umsóknarfrestur

Næsti frestur er 23. mars 2022 kl. 11.

Vefstofa um samstarfsverkefni

 

Hvert er markmiðið?

Verkefnum sem styrkt verða er sérstaklega ætlað að styðja við áherslur Evrópusambandsins á sviði menntunar og æskulýðsstarfs.

  • Að auka gæði starfsemi samstarfsaðilanna í verkefninu og deila nýjungum með öðrum, þvert á fag- og starfsgreinar.
  • Að styrkja stofnanir sem vinna þvert á landamæri og á milli mismunandi skólastiga og fagreina.
  • Að mæta sameiginlegum þörfum og forgangsatriðum á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs.
  • Að stuðla að framförum (hjá einstaklingum, stofnunum eða innan einstakra fagreina) sem leitt geta til þróunar og nýrra aðferða sem nýtast aðilum af mismunandi stærð og gerð

Forgangsatriði

Öll samstarfsverkefni innan æskulýðsvettvangsins þurfa að styðja við a.m.k. eitt af þeim forgangsatriðum sem ákveðin hafa verið fyrir æskulýðsstarf og/eða eitt forgangsatriði sem ákveðið hefur verið þvert á öll skólastig/æskulýðsstarf.

Fyrir umsóknarfrest 2021 hafa verið skilgreind eftirfarandi forgangsatriði fyrir samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs:

  • Að stuðla að virkri borgaralegri þátttöku, frumkvæði og frumkvöðlastarfi ungs fólks.
  • Að auka gæði og stuðla að nýsköpun í óformlegu námi.
  • Að efla starfshæfni ungs fólks.
  • Að tengja starfsemi samstarfsaðilanna við stefnumótun og rannsóknir.

Athugið að nauðsynlegt er að skoða vel hvert forgangsatriði í handbók Erasmus+ þar sem þau eru útskýrð nánar.

Almenn markmið þvert á skólastig/æskulýðsstarf snúa að því að tryggja aðgengi allra að áætluninni, umhverfisvænt alþjóðastarf, aukna stafræna þróun og færni sem og sameiginleg gildi og borgaralega þátttöku.

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna samstarfsverkefni. Áætlunin veitir aðilum sem starfa innan æskulýðsvettvangsins, samtökum, stofnunum, fyrirtækjum, opinberum aðilum, og öðrum mögulegum samstarfsaðilum tækifæri til að vinna verkefni með æskulýðssamtökum, stofnunum og fyrirtækjum í öðrum löndum í því skyni að auka gæði og samstarf milli þeirra sem starfa innan æskulýðsvettvangsins.

Lögaðilar í þátttökulöndunum Erasmus+ áætlunarinnar geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Norður-Makedóníu. Stofnanir og samtök frá öðrum löndum geta tekið þátt en ekki verið umsækjendur

Hvað er styrkt/ Styrkupphæðir?

Stærri samstarfsverkefni geta varað í 12 – 36 mánuði og hámarksstyrkur er 400 þúsund evrur. Veittir eru styrkir fyrir umsýslu og stjórnun verkefnisins, verkefnisfundi, verkefnisniðurstöður, kynningarviðburði, náms- og þjálfunarviðburði, sérkostnað vegna inngildandi aðgerða og sérstökum kostnaði vegna kaupa á vörum og þjónustu. Lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru 3 aðilar frá þremur þátttökulöndum Erasmus+.

Styrkt verkefni skulu taka mið af stefnumörkun Evrópusambandsins í æskulýðsstarfi og geta m.a. snúið að því að auka gæði starfsemi samstarfsaðilanna og aukinni hæfni til alþjóðlegrar samvinnu. Einnig að vinna að nýjum lausnum og aðferðum miðað við þarfir greinarinnar.

Smærri samstarfsverkefni geta varað í 6 - 24 mánuði og umsækjendur sækja annað hvort um € 30.000 eða € 60.000 miðað við umfang verkefnisins. Lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru tveir aðilar frá tveimur þátttökulöndum Erasmus+.

Eitt markmiða smærri samstarfsverkefna er að auðvelda aðgengi að Erasmus+ áætluninni fyrir nýliða og minni samtök, stofnanir og fyrirtæki. Einnig að styðja jöfn tækifæri fyrir alla, borgaralega þátttöku og evrópsk gildi í nærsamfélaginu.

Mat á verkefnisumsóknum er í samræmi við markmið og eðli samstarfsins. Miðað við markmið verkefnanna geta þau verið misstór og byggð upp á mismunandi máta.

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel valið og kynna sér reynslu og sérþekkingu þeirra sem unnið verður með.

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt er um þarf að ganga úr skugga um að samtökin/stofnunin/fyrirtækið sem sækir um styrkinn sé með svokallað OID númer. Til að sækja slíkt númer þarf EU-login aðgang. Hér eru nánari upplýsingar um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer .

Ítarefni

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica