Styrkir til íþróttaverkefna

Hvert er markmiðið?

Yfirmarkmið íþróttaáætlunar Erasmus+ er uppbygging grasrótaríþrótta með því að gefa starfsfólki og sjálfboðaliðum íþróttafélaga tækifæri til að auka hæfni sína og öðlast nýja færni með því að heimsækja önnur íþróttafélög í Evrópu. Þeirri færni og þekkingu er ætlað að nýtast beint í starfsemi íþróttafélaganna sem taka þátt í verkefnum af þessu tagi.  Áherslan er á grasrótaríþróttir; það mikilvæga hlutverk sem íþróttir hafa í heilsueflingu og almennri lýðheilsu, þróa evrópskt samstarf innan félagsins og auka þekkingu starfsfólks og þjálfara.

Hverjir geta sótt um? 

Opinber eða einkarekin íþróttafélög í grasrótarstarfi sem eru virk í íþróttastarfi, hvetja til almennrar lýðheilsu og eru ekki rekin í hagnaðarskyni.  Stærri íþróttafélög eða sambönd geta einnig sótt um ef þátttaka í verkefni skilar sér í grasrótarstarf félagsins.  Einstaklingar geta ekki sótt um styrki úr íþróttahluta Erasmus+ áætlunarinnar.

Hvernig er sótt um?

Nánari upplýsingar er að finna hér um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.
Hvað er styrkt/styrkupphæðir

 • Umsýslustyrkur: € 350 á þátttakanda

Kostnaður tengdur framkvæmd verkefnisins t.d. undirbúningur, stuðningur við þátttakendur, eftirfylgni og kynning á útkomu í verkefninu. Styrkurinn miðast við fjölda þátttakenda og tegund ferða.

 • Ferðastyrkur

Stuðningur við ferðakostnað þátttakenda og aðstoðarfólks. Miðað er við ferðir báðar leiðir.Við ákvörðun fjarlægðar þarf að nota “distance band calculator” og miðað við beina línu frá upphafsstaði til áfangastaðar.  

Vegalengd Hefðbundinn ferðastyrkur Grænn ferðamáti
10 – 99 km € 28 € 56
100 – 499 km € 211 € 285
500 – 1999 km € 309 € 417
2.000 – 2.999 km € 395 € 535
3.000 – 3.999 km € 580 € 785
4.000 – 7.999 km € 1188
8.000 km og lengra € 1735

Uppihaldsstyrkur

Stuðningur við uppihaldskostnað þátttakenda (og aðstoðarfólks þeirra, ef þarf) meðan á dvölinni stendur.  Uppihaldsstyrkir eru miðaðir við að hámarki tvo ferðadaga fyrir þátttakendur og stuðningsaðila.  Neðangreindar upphæðir miðast við einn dag og gilda fyrir fyrstu 14 dagana. Frá 15. degi og til loka dvalar er styrkupphæðin 70% þessara upphæða.

Lönd í flokki 1 – € 191 á dag (ef verkefnið fer fram í einu af eftirtöldum löndum: Austurríki, Belgía, Frakkland, Danmörk, Finnland, Þýskaland, Ísland, Írland, Ítalía, Liechtenstein, Lúxemborg, Holland, Noregur, Svíþjóð)
Lönd í flokki  2 – € 169 á dag (ef verkefnið fer fram í einu af eftirtöldum löndum: Eistland, Grikkland, Kýpur, Lettland, Malta, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Tékkland)
Landahópur 3 – € 148 á dag (ef verkefnið fer fram í einu af eftirtöldum löndum: Búlgaría, Króatía, Litháen, Norður-Makedónía, Pólland, Rúmenía, Serbía, Tyrkland, Ungverjaland

Stuðningur vegna inngildingar (inclusion)

Hægt er að fá viðbótarstuðning fyrir einstaklinga með færri tækifæri sem þurfa á stuðningi að halda. Fylgdarmanneskjur geta verið með í hluta verkefnisins eða á meðan allri framkvæmd stendur.  Ef þátttakandi í verkefninu þarf viðbótarstyrk til að geta tekið þátt til jafns við aðra þarf að gera grein fyrir því í umsókninni.  

Viðbótarstyrkur vegna undirbúnings og stuðnings einstaklinga með færri tækifæri eða þeirra sem þurfa stuðning til þátttöku í Erasmus+ 125 EUR fyrir hvern þátttakanda
Viðbótarstyrkur fyrir einstaklinga vegna þátttöku þeirra í Erasmus+ 100% raunkostnaður
Undirbúningsheimsóknir
€ 680 fyrir hvern þátttakanda. Hámarksfjöldi þátttakenda í undirbúningsheimsókn í tengslum við framkvæmd verkefnis eru 2.  Sækja þarf um undirbúningsheimsókn í umsókninni.

Stuðningur vegna tungumálaundirbúnings

Styrkur vegna tungumálastuðnings þátttakenda vegna tungumála sem ekki eru í boði í OLS tungumálakerfinu.

Gildir um alla þátttakendur sem eru í einstaklingsferðum en aðeins í boði fyrir starfsmenn sem dvelja lengur en 31 dag.

150 EUR fyrir hvern þátttakanda
150 EUR viðbótarstyrkur fyrir alla nemendur sem dvelja lengur en 30 daga (Long-term mobility)

Styrkur vegna sérstaklega kostnaðarsamra ferða

Viðbótarstyrkur er veittur vegna ferða frá svæðum sem talin eru afskekkt og ferðakostnaður því mikill Styrkurinn byggir á raunkostnaði og er að hámarki 80%.

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur finna sjálfir sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel valið og kynna sér reynslu og sérþekkingu þeirra sem unnið verður með. Leitarvél Erasmus+ býður upp á ýmsa möguleika til að finna samstarfsaðila.

Markmið

Þessu verkefni er ætlað að stuðla að þróun íþróttasamtaka með því að styðja við lærdómsferli starfsfólks, þjálfara og sjálfboðaliða. Þátttökusamtök ættu að hafa að leiðarljósi inngildingu og fjölbreytileika, umhverfisvænna sjálfbærni, stafræna færni og virka þátttöku með verkefnum sínum.   Með því að vekja athygli á þessum forgangsatriðum meðal þátttakenda þeirra, með því að skiptast á góðum starfsháttum og með því að sníða verkefnin að þeirra þörfum.

Meginmarkmið er að gefa starfsfólki og sjálfboðaliðum íþróttasamtaka sem sinna grasrótarstarfi tækifæri til að bæta hæfni sína og öðlast nýja færni með því að heimsækja önnur samtök og stuðla þannig að uppbyggingu og þróun samtakanna.

Verkefni af þessu tagi miða sérstaklega að grasrótaríþróttum, því mikilvæga hlutverki sem íþróttir gegna við að:

 • efla hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl, samskipti, félagslega þátttöku og jafnrétti;
 • þróa evrópska vídd í íþróttum og alþjóðlega samvinnu á sviði verkefna í íþróttum;
 • byggja upp getu grasrótarsamtaka til þátttöku í fjölbreyttum verkefnum;
 • auka þekkingu íþróttastarfsfólks;
 • stuðla að sameiginlegum evrópskum gildum með íþróttum, góðum stjórnarháttum og heilindum í íþróttum, sjálfbærri þróun, menntun, þjálfun og færni og færni í gegnum íþróttir;
 • stuðla að virkum og umhverfisvænum lífsstíl og virkri borgaravitund;
 • stofna evrópsk net þjálfara og íþróttastarfsfólks.

Eftirfarandi útfærslur eru í boði:

 • starfsspeglun og vettvangsheimsókn (2-14 dagar)
 • þjálfun eða þjálfunarverkefni (15-60 dagar)

Starfsspeglun eða vettvangsheimsókn er heimsókn eða dvöl þátttakenda hjá móttökusamtökum í öðru landi með það að markmiði að læra nýja starfshætti og safna nýjum hugmyndum með því að fylgjast með, vera í samskiptum við iðkendur, þjálfara, sjálfboðaliða og annað starfsfólk í daglegum störfum þeirra.

Í þjálfunarverkefnum taka þátttakendur þátt í þjálfun, eða sjá um þjálfun hjá móttökusamtökum í öðru landi. Þessi verkefni stuðla að uppbyggingu grasrótarsamtaka með því að auka færni, þekkingu og reynslu viðkomandi þjálfara.

Hægt er að fara í undirbúningsheimsókn til að styðja við gæðaframkvæmd verkefnisins. Í þessum undirbúningsheimsóknum er þá unnið að undirbúningi, byggja upp traust, koma á traustu samstarfi milli samtakanna og annarra hlutaðeigandi. Undirbúningsheimsókn fer fram hjá móttökusamtökum og eru hluti af verkefninu. Rökstyðja þarf þörf fyrir undirbúningsheimsókn í umsókn og útskýra markmið með heimsókninni og áhrif á gæði verkefnisins. Hægt er að skipuleggja undirbúningsheimsókn til að hefja samstarf við nýja samstarfsstofnun, undirbúa lengri verkefni og undirbúa einstaklinga með færri tækifæri undir þátttöku í verkefnum. Að hámarki 2 frá hverjum samtökum geta tekið þátt í undirbúningsheimsókn.

Verkefnin geta ekki verið hagnaðardrifin að því marki að samtök hafi fjárhagslegan ávinning af þátttöku í verkefninu.

Samtök sem taka þátt geta verið:

 • Opinber eða einkastofnun sem starfar á sviði íþrótta og hreyfingar og að skipuleggja íþróttir og heilsurækt á grasrótarstigi (t.d. í óhagnaðardrifin stofnun, íþróttafélag o.s.frv.)
 • Íþróttasamtök utan grasrótar ef þátttaka starfsfólks kemur íþróttargrasrótinni til góða (t.d. íþróttasambönd eða alþjóðasamtök)

Verkefni geta staðið í yfir 3-18 mánuði

Hverjir geta tekið þátt?

 • Þjálfarar og annað íþróttastarfsfólk í íþróttasamtökum á grasrótarstigi
 • Starfsfólk í íþróttum utan grasrótar, þar sem þátttaka slíks starfsfólks getur gagnast grasrótaríþróttum.
 • Sjálfboðaliðar (aðrir en þjálfarar) í íþróttasamtökum.

Þátttakendur verða að vera starfsfólk eða viðurkenndir (skjalfestir) sjálfboðaliðar sendisamtaka og taka þátt í starfsemi samtakanna. Þátttakendur verða að vera búsettir í landi sendisamtakanna. Þátttakendur geta ekki tekið þátt í verkefnunum sem íþróttamenn.

Fjöldi þátttakenda getur mest verið 10 í hverju verkefni.

Verkefnin þurfa að fara fram erlendis í Evrópusambandslandi eða aðildarlöndum Erasmus+ áætlunarinnar.

Allar frekari upplýsingar má finna í Erasmus+ handbókinni.

Aðrir styrkir til íþróttastarfs hjá Erasmus+

Einnig eru í boði miðstýrðir styrkir til íþróttaverkefna. Sótt er beint um þá styrki rafrænt til framkvæmdaskrifstofu Evrópusambandsins. Eru þess konar samstarfsverkefni stofnana til lengri tíma og stærri í sniðum fjárhagslega.

Áætlunin veitir íslenskri íþróttahreyfingu og opinberum aðilum sem starfa að íþróttamálum í 32 þátttökulöndum Erasmus+ möguleika á því að sækja um styrki til að hrinda íþróttaverkefnum í framkvæmd. Verkefnin geta verið af ýmsum toga en þurfa alltaf að falla að stefnu Evrópusambandsins. Þannig er þeim ætlað að stuðla að náms- og þjálfunarferðum starfsfólks og auknu samstarfi, gæðum, inngildingu, sköpun og nýsköpun í íþróttastarfi og –stefnu.

Lesa má allt um þess konar styrki hér

Umsóknarfrestir eru einu sinni á ári fyrir hvern flokk og eru auglýstir á heimasíðu Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins fyrir íþróttahlutann.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica