Tækifæri á sviði leik-, grunn- og framhaldsskóla

Í Erasmus+ felast fjölmörg tækifæri fyrir íslenska skóla sem kenna eftir viðurkenndum námskrám á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi, sem og skólayfirvöld, sveitarfélög og aðra lögaðila sem koma að menntun á þessum skólastigum.

Hvernig er sótt um?

Áður en sótt er um þarf að ganga úr skugga um að stofnunin/fyrirtækið sem sækir um styrkinn sé með svokallað OID númer. Til að sækja slíkt númer þarf EU-login aðgang.

Nánari upplýsingar um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.

Umsóknarfrestir

Sótt um til Landskrifstofu

Með dreifstýrðum verkefnum er átt við að stofnanir sækja um til Landskrifstofu Erasmus+ á Íslandi sem heyrir undir Rannís. Hægt er að sækja um styrk fyrir tvenns konar verkefni; annars vegar í flokkinn Nám og þjálfun og hins vegar í flokkinn Samstarfsverkefni. Einnig geta skólar, sveitarfélög og aðrir lögaðilar sem koma að menntun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi sótt um Erasmus+ aðild.

Nám og þjálfun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi

Skólar og stofnanir geta sótt um ferða-, uppihalds- og námskeiðsstyrki fyrir starfsfólk sitt til að taka þátt í gestakennslu, fara á fagtengd námskeið eða í starfsspeglun (job shadowing) í þátttökulöndum Erasmus+. Skólar geta einnig sótt um styrk fyrir gestakennslu sérfræðinga frá öðrum löndum og fyrir undirbúningsheimsóknum. Ferðir sem sótt er um skulu vera hluti af faglegri starfsþróun starfsfólks og falla að stefnu skólans um evrópskt samstarf.

Nemendum gefst kostur á að fara í námsferðir til útlanda, bæði í hópum (í 2 – 30 daga) og sem einstaklingar (í 10 daga – 12 mánuði).

Sveitarfélög geta sótt um sambærilega styrki fyrir starfsfólk sitt í samstarfi við skóla í þeirra sveitarfélagi (consortium).

Með þátttöku fá þátttakendur alþjóðlega reynslu og afla sér færni og þekkingar sem nýtist til að nútímavæða og auka Evrópuvídd í íslensku skólastarfi.

Nám og þjálfun

Samstarfsverkefni á leik-,grunn- og framhaldsskólastigi

Samstarfsverkefni veita leik-, grunn- og framhaldsskólum, sem og öðrum stofnunum sem koma að menntun á þessum skólastigum, tækifæri til að vinna með öðrum skólum eða samstarfsaðilum í Evrópu og skiptast á reynslu og góðum vinnubrögðum. Sömuleiðis gefst tækifæri til að vinna að innleiðingu eða þróun nýjunga í skólastarfi. Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkum Evrópusambandsins í menntun og nýta til þess m.a frumkvöðlafærni, tungumálakunnáttu og upplýsingatækni. Þau geta verið mismunandi að stærð og gerð og geta meðal annars snúið að því að auka gæði kennslu og annarrar starfsemi skóla og stofnana.

Í boði eru tvær tegundir verkefna:

  • Stærri samstarfsverkefni (Cooperation Partnerships)
  • Smærri samstarfsverkefni (Small-scale Partnerships).

Samstarfsverkefni

Samstarfsverkefni þvert á skólastig

Íslenskir aðilar á háskólastigi, í starfsmenntun, á leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi, í fullorðinsfræðslu og í æskulýðsstarfi geta sótt um styrk til að vinna að ýmsum þverfaglegum verkefnum. Tilgangurinn er að fá verkefni sem geta haft áhrif þvert á skóla- og menntunarstig. Ekki er hins vegar um sérstaka umsókn að ræða heldur og sótt um um „í nafni“ þess skólastigs sem gæti talist leiðandi í verkefninu eða þess skólastigs sem umsækjandi tilheyrir.

Samstarfsverkefni

Erasmus+ aðild

Skólar, sveitarfélög og aðrir lögaðilar sem koma að menntun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi geta sótt um Erasmus+ aðild. Í nýrri Erasmus+ áætluninni er lögð áhersla á einfaldari umsýslu og þeir skólar og stofnanir sem hafa staðfest aðild sína að áætluninni geta sótt um styrki til náms og þjálfunar á einfaldari hátt.   

Erasmus+ aðild er einnig staðfesting þess að skólar og stofnanir hafi sýnt fram á vandaða áætlun um fjölþjóðlegt samstarf sem hluta af framtíðarstefnu sinni og reglulegri starfsemi.   Umsóknarfrestur er einu sinni á ári, næst 19. október 2022.

Skipting fjármagns til stofnana með Erasmus aðild er gerð samkvæmt skilgreindum úthlutunarreglum. Þessar reglur sem og upplýsingar um fjármagn til úthlutunar eru útskýrðar fyrir hvern umsóknarfrest. Upplýsingar um dreifingu fjármagns og úthlutunarreglur vegna umsókna árið 2022 eru hér.

Erasmus+ aðild

Sótt um til Brussel

Með miðstýrðum verkefnum er átt við að umsjón verkefnanna sé hjá framkvæmdastjórn ESB. Skrifstofan sem annast umsýslu þessa hluta Erasmus+ fyrir hönd framkvæmdastjórnar ESB er í Brussel og heitir Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Landskrifstofan veitir upplýsingar og ráðgjöf eftir fremsta megni en öll formleg samskipti vegna þessara verkefna eru við EACEA.

Stuðningur við stefnumótun (Support for policy reform)

Þessi verkefni tengjast stefnumótun í menntamálum og krefjast oft þátttöku stjórnvalda en háskólar og aðrar stofnanir geta einnig tekið þátt og jafnvel leitt verkefni. Ekki er um fasta árlega umsóknarfresti að ræða fyrir skilgreinda tegund verkefna eins og í öðrum hlutum Erasmus+heldur eru auglýstir stakir umsóknarfrestir fyrir sértæk verkefni (þemu).

Frekari upplýsingar um Stuðning við stefnumótun (Support for policy reform) og opna umsóknarfresti er hægt að nálgast á vef EACEA .

Kennaraakademíur (Erasmus+ Teacher Academies)

Meginmarkmið Kennaraakademíanna er að skapa evrópskt samstarf í þjálfun og menntun kennara og ýta þannig undir menningarlega fjölbreytni og fjöltyngi, þróa kennaramenntun í takt við forgangsröðun menntastefnu ESB, sem leggur m.a. áherslu á stafrænt nám, sjálfbærni, jafnrétti og inngildingu og stuðla að því að markmið evrópska menntasvæðisins náist. Kennaraakademíurnar bjóða upp á námstækifæri fyrir bæði kennaranema og starfandi kennara.

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum Erasmus+ Teacher Academies í Handbók Erasmus+ . 

Upplýsingar um umsóknarfresti og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um styrk fyrir Kennaraakademíur er hægt að nálgast á vef EACEA .

Stuðningur og samstarf

eTwinning - rafrænt skólasamstarf

Stofnanir á leik-, grunn- og framhaldskólastigi geta tekið þátt í eTwinning. eTwinning er aðgengilegt skólasamfélag á netinu þar sem hægt er að komast í samband við evrópska kennara og skólafólk, taka þátt í einföldum samstarfsverkefnum og sækja sér endurmenntun á vinnustofum og námskeiðum, svo nokkuð sé nefnt, allt með hjálp upplýsingatækni.

Hver kennari eða skólastarfsmaður getur skráð sig sem þátttakanda í eTwinning og engin takmörk eru á því hve margir frá sama skóla geta verið með. Skráning einföld og fer fram á Evrópuvef eTwinning.

School Education Gateway - vefgátt fyrir skóla- og fræðslustofnanir

Stofnanir geta skráð sig á nýrri vefgátt School Education Gateway þar sem hægt er að finna samstarfsaðila fyrir verkefni í Nám og þjálfun og Samstarfsverkefni. Þeir sem eru skráðir þátttakendur í eTwinning hafa aðgang að þessari vefgátt.

Tengslaráðstefnur

Nokkrum sinnum á ári eru haldnar tengslaráðstefnur víðsvegar um Evrópu. Markmiðið með þeim er að tengja saman samstarfsaðila í Erasmus+ verkefnum út frá ýmsum þemum. Starfsfólk Landskrifstofu veitir upplýsingar um tengslaráðstefnurnar.

Tengslaráðstefnur

Beiðni um samstarf

Reglulega berast til Landskrifstofunnar erindi þar sem erlendir aðilar eru að leita eftir samstarfsaðilum á Íslandi. Starfsfólk Landskrifstofu getur veitt upplýsingar um slík erindi, en vinsamlegast athugið að það er án ábyrgðar og er ekki trygging fyrir því að samstarfsaðilinn sé traustur.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica