Samstarfsverkefni á háskólastigi

Fyrir hverja?

Háskólar og aðrir aðilar sem koma að háskólamenntun, s.s. fyrirtæki, samtök, aðilar vinnumarkaðar og rannsóknastofnanir, geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun á háskólastiginu. 

Til hvers?

Samstarfsverkefni veita háskólastofnunum og öðrum aðilum tækifæri til að öðlast reynslu af alþjóðlegu samstarfi og efla hæfni sína. Einnig geta verkefnin snúist um að þróa eða yfirfæra aðferðir eða leiðir í háskólamenntun þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og gæði.

Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkun ESB fyrir háskólastigið en geta m.a. snúið að því að auka gæði í háskólamenntun, þróa nýjar námsleiðir og námskrár, efla samstarf við atvinnulíf eða innleiða nýjar kennsluaðferðir.

Umsóknarfrestur

Sjá síðu um umsóknarfresti

Hvert er markmiðið?

Verkefnum er sérstaklega ætlað að styðja við áherslur Evrópusambandsins á sviði menntunar og æskulýðsstarfs.

 • Að auka gæði starfsemi samstarfsaðilanna í verkefninu og deila nýjungum með öðrum, þvert á fag- og starfsgreinar

 • Að styrkja stofnanir í að vinna þvert á landamæri, skólastig og faggreinar

 • Að mæta sameiginlegum þörfum og forgangsatriðum á sviði menntunar, þjálfunar, æskulýðs- og íþróttastarfs

 • Að stuðla að framförum (hjá einstaklingum, stofnunum eða innan einstakra geira) sem leiða til umbóta og nýrra aðferða

Styrktum verkefnum er sömuleiðis ætlað að styðja við evrópsk stefnumið á háskólastigi um að auka gæði menntunar og stuðla að virkara samstarfi á milli háskólastofnana, atvinnulífs og stjórnvalda til að mæta betur eftirspurn eftir hæfni á vinnumarkaði til framtíðar.

Nánar er fjallað um stefnumörkun í eftirarandi gögnum: European Education Area - Higher education initiatives og Digital Education Action Plan 2021-2027.

Forgangsatriði

Öll samstarfsverkefni á sviði háskólamenntunar þurfa að styðja við a.m.k. eitt af þeim forgangsatriðum sem ákveðin hafa verið fyrir háskólastigið og/eða eitt forgangsatriði sem ákveðið hefur verið þvert á öll skólastig/æskulýðsstarf.

Fyrir umsóknarfrest 2024 hafa verið skilgreind eftirfarandi forgangsatriði fyrir samstarfsverkefni á sviði háskólamenntunar:

 • Tenging milli landa og stofnana

 • Nýsköpun í háskólanámi

 • Þróun STEAM (vísindi, tækni, verkfræði, listir og stærðfræði) nálgunar á háskólastigi og aukin þátttaka kvenna í STEM greinum

 • Gæði í kennslu á háskólastigi

 • Bætt aðgengi að háskólanámi

 • Stuðningur við stafrænt nám og kennslu á háskólastigi

 • Stuðningur við nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. 

Nánar upplýsingar um viðmið um mat á umsóknum (award criteria) má finna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide) .

Almenn markmið þvert á skólastig/æskulýðsstarf (horizontal priorities) snúa að aðgengi allra að áætluninni, umhverfisvænt alþjóðastarf, aukna stafræna þróun og færni sem og sameiginleg gildi og borgaralega þátttöku.

Hvað er styrkt ?

Samstarfsverkefni geta varað í 12 – 36 mánuði og hámarksstyrkur er 400 þúsund evrur. Veittir eru styrkir fyrir umsýslu og stjórnun verkefnisins, verkefnisfundi, verkefnisniðurstöður, kynningarviðburði, náms- og þjálfunarviðburði, sérkostnað vegna inngildandi aðgerða og sérstakan kostnað vegna kaupa á vörum og þjónustu. Lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru þrír aðilar frá þremur þátttökulöndum Erasmus+. Stofnanir og samtök frá öðrum löndum geta tekið þátt en ekki verið umsækjendur

Mat á verkefnisumsóknum er í samræmi við markmið og eðli samstarfsins. Miðað við markmið verkefnanna geta þau verið misstór og byggð upp á ólíkan máta.

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur finna sjálfir sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel valið og kynna sér reynslu og sérþekkingu þeirra sem unnið verður með.

 • Tengslaráðstefnur eru skipulagðar af landskrifstofum Erasmus+. Þessar ráðstefnur eru kynntar á heimasíðum landskrifstofa jafnóðum og upplýsingar um þær berast.

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt er um þarf að ganga úr skugga um að stofnunin eða samtökin sem sækir um styrkinn sé með svokallað OID númer. Til að sækja slíkt númer þarf EU-login aðgang. Hér eru nánari upplýsingar um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica