Samstarfsverkefni á sviði fullorðinsfræðslu

KA204

Fyrir hverja?

Fullorðinsfræðsluaðilar, sem og aðrir lögaðilar, s.s. fyrirtæki, aðilar vinnumarkaðar, háskólar og rannsóknastofnanir geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun í fullorðinsfræðslu. 

Til hvers?

Samstarfsverkefni veita aðilum sem sinna fullorðinsfræðslu tækifæri til að þróa eða yfirfæra nýjar aðferðir eða leiðir í fullorðinsfræðslu  í samstarfi við aðila í tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+.  Verkefni geta varað í tvö til þrjú ár og hámarksstyrkur er 150.000€ á ári. Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkun ESB í fullorðinsfræðslu en geta m.a. snúið að því að auka gæði í fullorðinsfræðslu, þróun nýrra námskráa eða sameiginlegra námsleiða og þróun nýrra kennsluaðferða.

Umsóknarfrestur

Ekki er opið fyrir umsóknir.

Erasmus+ í fullorðinsfræðslu 

Erasmus+ áætlunin veitir aðilum í fullorðinsfræðslu, fyrirtækjum, opinberum aðilum og öðrum mögulegum samstarfsaðilum tækifæri til að vinna saman tveggja til þriggja ára samstarfsverkefni með aðilum í tveimur eða fleiri Evrópulöndum í því skyni að auka aðgengi að og gæði í fullorðinsfræðslu, nútímavæða  stofnanir og efla Evrópusamstarf innan fullorðinsfræðslu. Verkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða lausna til annarra landa eða þróun nýrra aðferða við fullorðinsfræðslu, nýjar námsleiðir eða þróun hæfni og færni þeirra sem starfa í fullorðinsfræðslu s.s. með þróun samstarfs í kennslu milli landa og sameiginlegra námskeiða nemenda og kennara. 

Hvert er markmiðið?

Samstarfsverkefnum er ætlað að styðja við nútímavæðingu evrópsks menntakerfis, innleiða stefnu um nám alla ævi og auka atvinnuþátttöku til að tryggja efnahagslegan vöxt í Evrópu ( sjá nánar Europe 2020 og Education & Training 2020).

Verkefnum sem styrkt verða er sérstaklega ætlað að styðja við áherslur og forgangsatriði Evrópusambandsins í fullorðinsfræðslu (S European Adult Education Agenda ). Þannig geta verkefni m.a. snúið að því að:

 • tryggja aðgengi allra hópa að fullorðinsfræðslu, s.s. með sveigjanlegum námsleiðum eða námi á vinnustað.
 • stuðla að samstarfi opinberra aðila, atvinnulífs og fullorðinsfræðslustofnana við að innleiða stefnu um nám alla ævi og auka menntunarstig þeirra sem eru með lægsta menntunarstigið (lifelong learning).
 • innleiða/þróa nýjar aðferðir eða leiðir í kennslu fullorðinna, sérstaklega með markvissri notkun tölvutækni, til að ná til fleiri og bæta árangur.
 • efla færni og hæfni þeirra sem sinna fullorðinsfræðslukennslu, s.s. með bættri grunnmenntun.
 • auka aðgengi að og þróun náms- og starfsráðgjafar í samræmi við stefnu um nám alla ævi.
 • innleiða/þróa nýjar námsleiðir eða námskrár í fullorðinsfræðslu, með sérstakri áherslu á grunnfærni (lestur, talnalæsi og tölvulæsi).
 • innleiða/þróa aðferðir við raunfærnimat (validation of non-formal/informal learning) og hæfniviðmið.

Nánar upplýsingar um viðmið um mat á umsóknum (award criteria) má finna á bls. 114 - 116 í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Forgangsatriði 2020

 • Improving and extending the supply of high quality learning opportunities for adults by making available flexible learning offers adapted to their learning needs (e.g. blended learning, digital learning applications), and by the validation of skills acquired through informal and non-formal learning.
 • Supporting the setting up of and access to upskilling pathways for adults with a low level of skills, knowledge and competences allowing them to enhance their literacy, numeracy and digital competences, as well as other key competences, and to progress towards higher qualifications, including through skills identification and screening or tailored learning offers.
 • Increasing learning demand and take-up through effective outreach, guidance and motivation strategies which support the Upskilling Pathways by encouraging and supporting low-skilled and/or low-qualified adults or through developing guidance as a service to ensure that adults have access to relevant learning throughout life.
 • Extending and developing the competences of educators and other personnel who support adult learners, in particular in assessing their prior knowledge and skills and in motivating them to learn; improve teaching methods and tools through effective use of innovative solutions and digital technologies.
 • Developing mechanisms to monitor the effectiveness and improve quality assurance of adult learning policies and provision, and to track the progress of adult learners.
 • Promoting Erasmus+ among all citizens and generations, including by offering activities of education and exchanges of experiences to seniors, with view to building and adding solidity to the European identity.

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna stefnumiðuð samstarfsverkefni.

Aðilar/stofnanir sem sinna fullorðinsfræðslu geta m.a. verið:

 • Fullorðinsfræðslustofnanir sem sinna ólíkum markhópum, s.s. fötluðum einstaklingum.
 • Háskólar sem sinna endur- og símenntun.
 • Lítil og meðalstór fyrirtæki.
 • Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og launþega.
 • Opinberir aðilar, s.s. á sveitarstjórnarstigi.
 • Rannsóknarstofnanir.
 • Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. félagasamtök.
 • Bókasöfn og menningarstofnanir.
 • Stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf.

Hvað er styrkt?

Hægt er að sækja um styrki til að vinna verkefni með samstarfsaðilum í að minnsta kosti tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+ (a.m.k. eitt af samstarfslöndunum þarf að vera Evrópusambandsland).  Fleiri en einn samstarfsaðili frá hverju landi getur tekið þátt í samstarfinu.

Sá aðili sem leiðir verkefnið sækir um fyrir hönd allra samstarfsaðila. Sótt er um til landskrifstofu í landi umsækjanda. Verkefnin eru að fullu dreifstýrð þannig að landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi ber ábyrgð á mati, úthlutun og umsjón samninga fyrir öll verkefni sem styrkt eru á Íslandi.

Nánari upplýsingar um skilyrði umsóknar má finna í Erasmus+ handbókinni  (Programme Guide).

Verkefni geta varað í tvö til þrjú ár og er hámarksstyrkur 150.000€  á ári á hvert verkefni. Fjárstyrkur er á formi fastra upphæða (unit cost) en ekki raunkostnaðar.  Þannig er hægt að sækja um fastar mánaðarlegar upphæðir til að sinna utanumhaldi verkefnis og greiða starfsmannakostnað (þar sem við á), ferðastyrk til að sækja verkefnisfundi og senda nemendur/kennara á vinnustofur eða í nám erlendis.  Sömuleiðis er hægt að sækja um styrk vegna annars tilfallandi kostnaðar.

Sjá nánar um fjármál samstarfsverkefna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sér samstarfsaðila. Hægt er að leita að samstarfsaðilum á EPALE, vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu . Landskrifstofur Erasmus+ í þátttökulöndunum birta í mörgum tilfellum beiðnir frá aðilum um þátttöku í verkefnum (sjá lista yfir netföng landskrifstofa Erasmus+).

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá stofnunina/lögaðilann inn á vegátt Framkvæmdastjórnar ESB sem kallast European Commission Authentication Service  eða ECAS. ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá skólann/lögaðilann inn í Unique Registration Facility eða URF til að sækja svokallaðan PIC-kóða, sem er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja stofnun/lögaðila. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig staðið er að þessari skráningu og nánari leiðbeiningar er að finna hér.

Til að leiða verkefni þurfa aðilar að hafa fjárhagslega burði til að leiða stór verkefni. Þetta er yfirleitt ekki vandamál varðandi opinbera aðila en einkaaðilar og frjáls félagasamtök þurfa að ganga í gegnum fjárhagslegt mat áður en skrifað er undir samninga. Í einhverjum tilvikum þurfa viðkomandi aðilar að leggja fram bankatryggingu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands, Makedóníu og Serbíu.

Í fyrsta sinn frá upphafi menntaáætlunar ESB geta þátttökulönd sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu sótt um tvíhliða verkefni, s.s. Ísland og Noregur eða Ísland og Tyrkland.

Einnig er hægt að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með skýrt skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.

Kennslumyndband

Þetta er myndband frá árinu 2018. Leiðbeiningarnar gilda líka fyrir árið 2020 en umsóknarfrestur ársins 2020 er 24. mars.

Almennt kynningarmyndband fyrir umsækjendur Erasmus+ samstarfsverkefna                                                    
 https://youtu.be/OoY_WV3C8SsÞetta vefsvæði byggir á Eplica