Nám og þjálfun í fullorðinsfræðslu

nemendur og starfsfólk

Fyrir hverja?

Lögaðilar og stofnanir sem sinna fullorðinsfræðslu geta sótt um styrki fyrir starfsfólk til að sinna gestakennslu eða annarri starfsþróun erlendis.

Stofnanir með Erasmus+ aðild geta einnig sótt um styrki til að senda nemendur í nám og þjálfun erlendis. 

Til hvers?

 • Lögaðilar og stofnanir í fullorðinsfræðslu geta sótt um ferða-, uppihalds- og námsstyrki fyrir starfsfólk til að taka þátt í mismunandi verkefnum sem standa frá tveimur dögum upp í 12 mánuði í einu af þátttökulöndum Erasmus+.
 • Starfsfólk getur sinnt kennslu eða þjálfun hjá samstarfsstofnun erlendis eða stundað starfsþjálfun, s.s. með þátttöku í fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum, starfsspeglun (job shadowing) eða skipulögðum heimsóknum til fullorðinsfræðsluaðila erlendis.
 • Stofnanir geta einnig sótt um styrk til að taka á móti erlendu starfsfólki.
 • Stofnanir sem eru með Erasmus+ aðild geta sótt um dvöl erlendis fyrir nemendur í 2-30 daga og má bæta stafrænni þjálfun við þjálfun á staðnum. Námið má fara fram á vinnustöðum, hjá sjálfboðaliðasamtökum eða í fullorðinsfræðslustofnunum. Starfsmenn heimastofnunar skulu fylgja nemendum allan tímann. 

Umsóknarfrestur

Lokað er fyrir umsóknir. Næsti umsóknarfrestur er á vormánuðum 2023. 

Erasmus+ í fullorðinsfræðslu

Erasmus+ veitir fullorðinsfræðslustofnunum tækifæri til að sækja um styrki til að senda starfsfólk til samstarfsaðila í fullorðinsfræðslu í einu af þátttökulöndum áætlunarinnar til að sinna kennslu og starfsþjálfun eða sækja sér meiri þekkingu á sviði fullorðinsfræðslu, s.s. með þátttöku í fagtengdum námskeiðum eða með starfskynningu hjá fullorðinsfræðsluaðilum.

Hægt er að sækja um dvöl fyrir nemendur stofnana með Erasmus+ aðild í 2-30 daga og má bæta stafrænni þjálfun við þjálfun á staðnum. Lögð er áhersla á nemendur með minni möguleika, sérstaklega þá sem eru með litla formlega menntun. Námið má fara fram á vinnustöðum, hjá sjálfboðaliðasamtökum eða í fullorðinsfræðslustofnunum. Starfsmenn heimastofnunar skulu fylgja nemendum allan tímann. 

Umsóknarflokkar náms- og þjálfunarverkefna

Umsóknarflokkar náms- og þjálfunarverkefna eru tveir, þ.e. Erasmus+ aðild og Erasmus+ skammtímaverkefni.

Erasmus+ aðild (accredited projects for mobiltiy of learners and staff in adult education and training)

Þeir sem hafa staðfesta Erasmus+ aðild sækja um námsferðir og starfsþjálfun nemenda og starfsfólks í umsóknum aðildar. Umsóknir eru byggðar á áður samþykktri Erasmus áætlun þannig að ekki er krafist nákvæmrar framkvæmdaáætlunar, heldur er áhersla lögð á umfang alþjóðastarfs á tímabili verkefnisins. Úthlutun til einstakra stofnana/samtaka byggir á eftirfarandi atriðum:

 • Heildarupphæð úthlutaðs fjármagns til náms- og þjálfunarverkefna í fullorðinsfræðslu

 • Umsókn og áætlun hverrar stofnunar/samtaka

 • Grunnstyrk og hámarksstyrk hverrar stofnunar/samtaka

 • Árangri hverrar stofnunar/samtaka varðandi nýtingu fjármagns, framkvæmd verkefna og stuðningi við áhersluatriði Erasmus+ áætlunarinnar um inngildingu, umhverfismál og stafræna kennsluhætti.

Gildistími verkefna: 15 mánuðir
Möguleg dvalarlönd: Þátttökulönd Erasmus+ og önnur lönd
Þeir sem hafa staðfesta Erasmus+ aðild geta einnig sótt um samstarfsnet og verkefni fleiri skóla/stofnana/ fyrirtækja.

Erasmus+ skammtímaverkefni (short term mobility projects)

Þeir sem ekki hafa Erasmus+ aðild geta sótt um námsferðir og starfsþjálfun starfsfólks í umsóknum skammtímaverkefna.

Skammtímaverkefni eru góður kostur fyrir stofnanir sem eru að sækja um í fyrsta sinn og ekki stefna að reglulegri þátttöku í áætluninni heldur vilja sækja um af og til. Aðeins er hægt að sækja um stök verkefni þrisvar sinnum á fimm ára tímabili.
Gildistími verkefna: 6 – 18 mánuðir
Möguleg dvalarlönd: Þátttökulönd Erasmus+

Aðrar leiðir til þátttöku í Erasmus+ náms- og þjálfunarverkefnum

 • Samstarfsnet (consortia): Það getur verið góður kostur að taka þátt í samstarfsneti með öðrum aðilum á sviði fullorðinsfræðslu.
 • Móttökuaðili: Að taka á móti þátttakendum frá samstarfsaðilum í öðrum löndum er lærdómsríkt og getur lagt grunninn að frekara samstarfi og umsókn síðar.
 • Erasmus+ veitir fullorðinsfræðslustofnunum tækifæri til að sækja um styrki til að senda starfsfólk sitt til samstarfsaðila í fullorðinsfræðslu í einu af þátttökulöndum áætlunarinnar til að sinna kennslu eða starfsþjálfun eða sækja sér meiri þekkingu á sviði fullorðinsfræðslu, s.s. með þátttöku í fagtengdum námskeiðum eða með starfskynningu hjá fullorðinsfræðsluaðilum.
 • Hægt er að sækja um dvöl fyrir nemendur stofnana með Erasmus+ aðild í 2-30 daga og má bæta stafrænni þjálfun við þjálfun á staðnum. Lögð er áhersla á nemendur með minni möguleika, sérstaklega þá sem eru með litla formlega menntun. Námið má fara fram á vinnustöðum, hjá sjálfboðaliðasamtökum eða í fullorðinsfræðslustofnunum. Starfsmenn heimastofnunar skulu fylgja nemendum allan tímann.

Hvert er markmiðið?

Markmiðið er að auka möguleika fullorðinsfræðslustofnana á að bjóða upp á hágæða menntun, gefa fullorðnu fólki með ólíkan bakgrunn tækifæri til að mennta sig betur (þ.m.t. að öðlast betri grunnfærni í lestri, skrift og tölvutækni) og að styrkja stofnanirnar almennt í vinnu sinni.

Hverjir geta sótt um?

Einungis fullorðinsfræðslustofnanir og aðilar sem sinna skipulagningu fullorðinsfræðslu geta sótt um styrki.

Aðilar sem geta sótt um aðild/styrk í fullorðinsfræðslu Erasmus+ áætlunarinnar geta m.a. verið:

Skilyrði (1): fræðsluaðilar sem bjóða nám á sviði fullorðinsfræðslu.

Nám sem telst styrkbært í Erasmus Dæmi um framkvæmdaraðila
Námskeiðahald í fullorðins- og framhaldsfræðslu Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar og aðrir fræðsluaðilar
Náms- og starfsráðgjöf í fullorðins- og framhaldsfræðslu Viðurkenndir fræðsluaðilar: Fræðsluaðilar sem hlotið hafa formlega viðurkenningu ráðuneytisins og annast raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf og námskeiðahald í framhaldsfræðslu
Raunfærnimat Viðurkenndir fræðsluaðilar: Fræðsluaðilar sem hlotið hafa formlega viðurkenningu ráðuneytisins og annast raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf og námskeiðahald í framhaldsfræðslu
Formleg grunn- og framhaldsfræðsla fyrir fullorðna byggð á vottuðum námskrám Símenntunarmiðstöðvar og aðrir viðurkenndir fræðsluaðilar
Formleg framhaldsfræðsla fyrir fullorðna innflytjendur Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar
Óformlegt nám í fullorðinsfræðslu skipulagt og framkvæmt af hæfum leiðbeinendum Félags- eða þjónustumiðstöðvar, ýmis félagasamtök, bókasöfn, háskólar fyrir fólk á þriðja aldursskeiði, lýðskólar, opnir háskólar, einkaaðilar, stéttarfélög og aðrar stofnanir sem bjóða upp á sérnámsnámskeið (t.d. í tungumálum, stafrænni færni eða annarri lykilhæfni)
Óformleg fræðsla og þjálfun fyrir einstaklinga með minni möguleika í samfélaginu (s.s. fólk með fötlun, farandverkamenn, aldraðir eða fátækir) Menningarmiðstöðvar, bókasöfn, söfn, leikhús, tónlistar- og listasamtök, foreldrafélög, félagasamtök, mannúðarsamtök, fagfélög
Áætlanir um félagslega aðlögun eða lífsleikni einstaklinga sem afplána eða hafa afplánað refsidóma eða verið dæmdir fyrir afbrot Fangelsi og aðrar betrunarstofnanir, veitendur félagsþjónustu, félagasamtök, mannúðarsamtök

Skilyrði (2): Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar, stofnanir og hagsmunaaðilar sem hafa formlegt hlutverk á sviði fullorðinsfræðslu

Hlutverk innan menntakerfis Dæmi um framkvæmdaraðila
Að stofna og hafa umsjón með fullorðinsfræðslustofnunum Sveitarfélög, ríkisstofnanir og aðrir opinberir aðilar
Þjálfun, ráðning og stjórnun starfsfólks í fullorðinsfræðslu Menntayfirvöld, háskólar, fræðsluaðilar á vegum aðila vinnumarkaðar
Að skilgreina og innleiða námsáætlun fullorðinna á öllum stigum Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar
Stjórnun og gæðaeftirlit með framkvæmd fullorðinsfræðslu Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar
Skilgreina hæfniramma, staðla og tækifæri fyrir samfellda fagmenntun sem veitir fullorðinsfræðslu Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar í samráði við hagsmunaaðila
Veita kennurum og leiðbeinendum í fullorðinsfræðslu faglegan stuðning og handleiðslu Háskólar, símenntunarstöðvar og fagfélög kennara og leiðbeinenda
Veita náms- og starfsráðgjöf, fagráðgjöf og sálfræðilegan stuðning fyrir fullorðna nemendur Náms- og starfsráðgjafar, verkalýðsfélög, símenntunar-, þjónustu- og félagsmiðstöðvar, mannúðarsamtök, félagasamtök, samtök sem veita sálfræðistuðning fyrir fullorðna

Hvað er styrkt/ Styrkupphæðir?

Umsýslustyrkur

Kostnaður tengdur framkvæmd verkefnisins t.d. undirbúningur, stuðningur, eftirfylgni, staðfesting dvalar og kynning niðurstaðna. Styrkurinn miðast við fjölda þátttakenda og tegund ferða.

Flokkur Upphæð
 • nemendur sem fara út í hópum 

 • starfsfólk á námskeiðum

 • ·sérfræðingar gestakennslu (sem koma erlendis frá)
 • ·kennaranemar (sem koma erlendis frá)
EUR 100 fyrir hvern þátttakanda
 • einstaka nemendur sem fara út 

 • starfsspeglun og gestakennsla starfsfólks

EUR 350 fyrir hvern þátttakanda

Ferðastyrkur

Stuðningur við ferðakostnað þátttakenda og fylgdarmanna. Miðað er við ferðir báðar leiðir. Við ákvörðun fjarlægðar þarf að nota “distance calculator” og miða við beina línu frá upphafsstað til áfangastaðar. Ferðastyrkur umhverfisvænna ferða er veittur þegar þátttakandi hefur valið vistvænni ferðamáta en flug. Green Travel á hins vegar aðeins við ef lengsti ferðaleggur í km. er grænn ferðamáti og á þess vegna sjaldan við um ferðalög frá Íslandi.

Fjarlægð Hefðbundinn ferðastyrkur Ferðastyrkur umhverfisvænna ferða
(Green travel)
0-99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km eða meira 1500 EUR  

Uppihaldsstyrkur
Stuðningur við uppihaldskostnað þátttakenda og fylgdarmanna þeirra meðan á dvölinni stendur.

Miðað er við dvalartíma og að hámarki 2 ferðadaga, nema þegar veittur er umhverfisvænn ferðastyrkur en þá geta ferðadagar verið allt að 6. Neðangreindar upphæðir miða við einn dag og gilda fyrir dag 1 – 14. Frá degi 15 og til loka dvalar er styrkupphæðin 70% þessara upphæða.

Þátttakandi Landahópur 1 Landahópur 2 Landahópur 3
Starfsfólk 180 EUR 160 EUR 140 EUR
Nemendur 120 EUR 104 EUR 88 EUR

Stuðningur vegna inngildingar (inclusion)

Sýna þarf fram á að raunveruleg þörf sé á viðbótarstyrk vegna þátttöku viðkomandi.

Viðbótarstyrkur vegna undirbúnings og skipulagningar dvalar fólks með minni möguleika til þátttöku í Erasmus+ 100 EUR fyrir hvern þátttakanda
Styrkur vegna raunverulegs viðbótarkostnaðar vegna þátttöku nemenda og starfsfólks með minni möguleika til þátttöku í Erasmus+ 100% raunverulegs kostnaðar

Undirbúningsheimsóknir

Styrkur vegna ferða og uppihalds 575 EUR fyrir hvern þátttakanda. Hámarksfjöldi þátttakenda í hverri ferð eru þrír.

Námskeiðsgjöld

Styrkur vegna námskeiðsgjalds 80 EUR fyrir hvern þátttakanda á dag. Hámarksstyrkur fyrir hvern þátttakanda eru 800 EUR

Stuðningur vegna tungumálaundirbúnings

Styrkur vegna tungumálastuðnings þátttakenda vegna tungumála sem ekki eru í boði í OLS tungumálakerfinu.

150 EUR fyrir hvern þátttakanda

Styrkur vegna sérstaklega kostnaðarsamra ferða

Viðbótarstyrkur er veittur vegna ferða frá svæðum sem talin eru afskekkt og ferðakostnaður því mikill Styrkurinn byggir á raunkostnaði og er að hámarki 80%.  

Lengd dvalar

Starfsfólk

 • Starfsspeglun 2-60 dagar
 • Kennsla hjá erlendri fullorðinsfræðslustofnun 2 dagar–12 mánuðir
 • Námskeið og þjálfun erlendis 2-30 dagar
 • Stuttar heimsóknir til að undirbúa umsókn um styrki

Nemendur

2-30 dagar

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel val samstarfsaðila og kynna sér þeirra reynslu og fagsvið.

Hægt er að leita á vefsvæði EPALE að samstarfsaðilum

Skilyrði úthlutunar

Styrkþegar geta verið m.a. kennarar, leiðbeinendur og annað starfsfólk fullorðinsfræðslustofnana (t.d. stjórnendur, sjálfboðaliðar, náms- og starfsráðgjafar og stefnumótendur). 

Í undantekningartilvikum má senda fólk utan stofnunarinnar ef það gegnir lykilhlutverki í verkefninu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum Erasmus+ áætlunarinnar geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Norður-Makedóníu. Einnig er mögulegt er að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu og Bretlandi. Þeir geta ekki leitt verkefni en verið fullgildir samstarfsaðilar.

Áhersluatriði

Markmið náms- þjálfunarverkefna á sviði fullorðinsfræðslu er að styðja við þátttöku íslenskra fullorðinsfræðsluaðila í alþjóðlegu samstarfi, vinna að markmiðum Evrópusambandsins í fullorðinsfræðslu, s.s. auka grunnfærni og efla getu fullorðinna til atvinnuþátttöku og styrkja Evrópusamstarf stofnana á þessu sviði. Markmiðið er sömuleiðis að stuðla að yfirfærslu þekkingar og auka færni og hæfni þeirra sem sinna fullorðinsfræðslu í Evrópu.

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica