Erasmus+ styrkir til verkefna í æskulýðsstarfi

  • SOAP

Umsóknarfrestir árið 2018 eru 15. febrúar, 26. apríl og 4. október. 

Hægt er að sækja um allar tegundir verkefna í öllum umsóknarfrestum nema Nýsköpun í æskulýðsstarfi sem aðeins er hægt að sækja um 26. apríl. 

Hverjir geta sótt um?

Ungt fólk á aldrinum 13-30 ára og þeir sem starfa í æskulýðsgeiranum á Íslandi geta sótt um fjölbreytta verkefnastyrki í Erasmus+. Félagasamtök, stofnanir, sveitarfélög og í sumum tilfellum óformlegir hópar ungs fólks geta sótt um. Þar að auki geta einstaklingar sem starfa í æskulýðsgeiranum sótt námskeið í Evrópu. 

Hvernig er sótt um?

Sótt er um á vefeyðublöðum sem aðgengileg eru á síðum viðkomandi undirflokks og finna má í  umsóknarkerfi Erasmus+. Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi hefur tekið saman sérstakar leiðbeiningar fyrir umsækjendur um hvað beri að hafa í huga þegar sótt um styrk í Erasmus+.

Erasmus+ styrkir fyrir æskulýðsstarf skiptast í þrjá flokka með ólíkar áherslur

Óformlegt nám og þjálfun í æskulýðsstarfi

Verkefni í þessum flokki snúast öll um ferðir milli landa í Evrópu. Þau snúast um að fólk frá ólíkum löndum umgangist hvert annað og læri af hvert öðru. Hægt er að sækja um meira en eina verkefnisgerð í hverri umsókn, t.d. er hægt að sækja um námsferð starfsmanna og ungmennaskipti innan ramma sama verkefnis og í einni umsókn.

Sjálfboðaverkefni
Samtök og stofnanir geta tekið á móti sjálfboðaliðum frá Evrópu eða aðstoðað íslensk ungmenni til að fara í sjálfboðastarf.

Ungmennaskipti
Hópar ungs fólks, 13-30 ára, frá tveimur eða fleiri Evrópulöndum hittast og gera eitthvað saman í 5-21 dag.

Þjálfun starfsmanna
Styrkir vegna heimsókna, ráðstefna, námskeiðshalds o.fl. fyrir þá sem sinna málefnum ungs fólks.

Samstarfsverkefni

Samstarfsverkefni snúast um að stofnanir, samtök eða óformlegir hópar ungs fólks vinni saman þvert á landamæri til þess að ná settum markmiðum. Samstarfsverkefni eru tækifæri fyrir æskulýðsgeirann til að skipuleggja stærri og áhrifameiri verkefni.

Frumkvæði ungs fólks
Styrkir fyrir hópa ungs fólks, 15-30 ára, í tveimur eða fleiri löndum til að framkvæma hugmyndina sína.

Yfirfærsla þekkingar
Fjölþjóðleg verkefni sem snúast um þekkingartilfærslu milli aðila sem starfa í æskulýðsgeiranum.

Nýsköpun í æskulýðsstarfi
Stór fjölþjóðleg verkefni sem snúast um nýsköpun í æskulýðsstarfi. Styrkur fyrir launum starfsmanna við þróunarvinnu.

Stefnumótun í æskulýðsstarfi

Fundir ungs fólks og ráðamanna 
Tækifæri fyrir ungt fólk til að eiga samtal við ráðamenn um málefni samfélagsins og sérstaklega málefni sem brenna á ungu fólki. Þessi verkefni geta bæði verið innlend og fjölþjóðleg.

Landskrifstofa Erasmus+

Rannís er landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi.

Helstu verkefni Landskrifstofu

  • Reglulegt samstarf við menntamálaráðuneyti og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um framkvæmd áætlunarinnar á Íslandi
  • Kynning á áætluninni, markmiðum hennar, forgangsatriðum, umsóknarfrestum og miðlun upplýsinga til væntanlegra umsækjenda
  • Vinna með matsmönnum og matsnefndum við mat á styrkumsóknum og frágangi á rökstuðningi fyrir styrkveitingum
  • Formleg ákvörðun um úthlutun
  • Gerð samninga um verkefni sem hljóta styrki, greiðsla styrkja og eftirlit með framkvæmd verkefna
  • Uppgjör á reglulegum samningum við framkvæmdastjórn ESB vegna þeirra styrkja sem íslenska landskrifstofan úthlutar
  • Endurskoðun og úttekt á verkefnum í samráði við framkvæmdastjórn ESB
  • Aðstoð við mat stjórnvalda og framkvæmdastjórnar ESB á menntamálum

 
Þetta vefsvæði byggir á Eplica