Nám og þjálfun á háskólastigi: stúdentar

Fyrir hvern?

Háskólanema á öllum stigum háskólanáms og allt að ári eftir útskrift. Fyrirtæki og stofnanir sem hafa áhuga á að taka á móti nemendum í starfsþjálfun. 

Til hvers?

Háskólanemar geta farið í 2–12 mánuði í skiptinám eða starfsþjálfun sem hluta af námi, á öllum námsstigum. Starfsþjálfun er einnig möguleg innan við ári eftir útskrift. Doktorsnemar geta farið í 5–30 daga skiptinám eða starfsþjálfun. Aðrir háskólanemar geta það einnig ef dvölin er tengd námi eða þjálfun á netinu. 

Umsóknarfrestur

Háskólanemar fá upplýsingar um umsóknarfresti hjá sínum heimaskóla og skila umsóknum þangað. Skólum, stofnunum og fyrirtækjum sem hafa áhuga á að taka háskólanema í starfsþjálfun er bent á leiðbeiningar um móttöku þeirra á vinnustað. 

Hvert er markmiðið?

Nám og þjálfun háskólanema erlendis er mikilvægur þáttur í að koma á fót evrópsku menntasvæði, þar sem tengslin milli menntunar og rannsókna eru styrkt og gagnrýn hugsun nemenda efld. Áætlunin hefur í för með sér jákvæð áhrif á vinnumarkaðinn, borgaralega þátttöku, nýsköpun og sjálfbærni í Evrópu með því að gera öllum nemendum kleift að fá tækifæri til að:

  • kynnast fjölbreyttum kennslu- og rannsóknaraðferðum og vinnubrögðum á sínu fræðasviði

  • þróa með sér lífsleikni eins og fjölmenningarlega færni, lausnamiðaða hugsun og tungumálakunnáttu

  • efla stafræna færni, sem er ómissandi þáttur í að takast á við áskoranir samtímans og framtíðarinnar

  • rækta persónulegan þroska, sjálfstraust og hæfni til að laga sig að nýjum aðstæðum

Hverjir geta sótt um?

Háskólar sem hafa hlotið vottun hjá Evrópusambandinu (Erasmus Charter for Higher Education) geta sótt um fjármagn til að senda nemendur sína í skiptinám og starfsþjálfun og taka á móti nemendum frá háskólum utan Evrópu.

Nemendur sækja um um styrk til síns heimaskóla.

Hvað er styrkt?

Lengri ferðir á öllum námstigum:

  • Skiptinám sem hluta af námi í 2–12 mánuði

  • Starfsþjálfun sem hluta af námi í 2–12 mánuði

Lengri ferðir eftir útskrift:

  • Starfsþjálfun að lokinni útskrift í 2–12 mánuði, en sækja þarf um styrkinn fyrir útskrift

Styttri ferðir á öllum námsstigum:

  • Blandað nám háskólanema, þar sem skiptinám eða starfsþjálfun á staðnum tekur 5–30 daga og er tengd við þátttöku á netinu

Styttri ferðir á doktorsstigi:

  • Skiptinám doktorsnema í 5–30 daga

  • Starfsþjálfun doktorsnema í 5–30 daga

Nemandi getur fengið styrk oftar en einu sinni á meðan á háskólanámi stendur. Heildarfjöldi mánaða getur ekki farið umfram 12 mánuði á hverju námsstigi. Starfsþjálfun að lokinni útskrift telst með því námsstigi sem útskrifast var á. Í blönduðu námi er einungis talinn sá náms- og/eða þjálfunartími sem er erlendis á staðnum.

Háskólar geta sótt um styrki (6.000–8.000€) til að halda blönduð hraðnámskeið fyrir nemendur, í samstarfi við að lágmarki tvo aðra háskóla í tveimur þátttökulöndum Erasmus+. Til þess að námskeiðið sé styrkhæft þurfa að minnsta kosti 10 nemendur á Erasmus+ styrk að taka þátt í námskeiðinu. Einnig þarf að veita að minnsta kosti 3 ECTS fyrir þátttöku í námskeiðinu. Nánari upplýsingar eru í handbók um blönduð skipti á háskólastigi.

Styrkupphæðir:

Stúdenta- og starfsmannaskipti í Evrópu
Styrkupphæð fer eftir áfangastað. Uppihaldsstyrkur er 550€ eða 606€ á mánuði og bætast 150€ við grunnupphæðina í starfsþjálfun. Ferðastyrkur er á bilinu 309–1.735€ eftir fjölda kílómetra til áfangastaðar. Hægt er að sækja um aukalegan ferðastyrk til alþjóðaskrifstofu heimaskóla ef sýnt þykir að ferðastyrkur nægi ekki fyrir 70% af ferðakostnaði, miðað við hagkvæmasta ferðamátann. Hægt er að sækja um inngildingarstyrki.

Styrkupphæðir 2024 (KA131)

Styrkupphæðir 2023 (KA131) 

Styrkupphæðir 2021/22 (KA131) 

Styrkupphæðir eldri verkefna (KA103) 

Stúdenta- og starfsmannaskipti utan Evrópu
Styrkupphæð fer eftir áfangastað. Uppihaldsstyrkur er 700€ fyrir stúdenta frá íslenskum háskólum en 900€ fyrir stúdenta sem koma til íslenskra háskóla. Ferðastyrkur er á bilinu 309–1.735€ eftir fjölda kílómetra til áfangastaðar. Hægt er að sækja um inngildingarstyrki.

Styrkupphæðir 2024 (KA171)

Styrkupphæðir 2023 (KA171)

Styrkupphæðir 2022 (KA171)

Skilyrði úthlutunar

Skiptinám: Erasmus+ samstarfssamningur þarf að vera í gildi á milli heima- og gestaskóla. Heimaskóli og nemandi verða að hafa undirritað námssamning áður en farið er út. Æskilegt er að gestaskóli undirriti námssamning áður en skiptinám hefst en annars eins fljótt og auðið er eftir að stúdent er kominn út.

Starfsþjálfun: Heimaskóli, nemandi og móttökustofnun verða að hafa undirritað starfsþjálfunarsamning áður en starfsþjálfun hefst.

Starfsþjálfun að lokinni útskrift: Sækja þarf um styrk áður en kemur að útskrift og dvöl þarf að vera lokið 12 mánuðum eftir útskrift. Heimaskóli þarf að votta að starfsþjálfunin efli þekkingu, hæfni og leikni nemandans í því fagi sem hann er að útskrifast úr.

Mælt er með því að heimaskóli noti Europass færnipassa til að staðfesta dvölina.

Þátttökulönd

Hægt er að fara í skiptinám og starfsþjálfun til allra þátttökulanda í Erasmus+. Þátttökulöndin eru Evrópusambandslöndin og EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Serbíu, Tyrklands og Norður-Makedóníu. Einnig er hægt að fara til landa sem ekki flokkast sem þátttökulönd, ef heimaskóli heimilar og hefur til þess fjármagn.

Vottun

Með námssamningi skuldbindur heimaskóli sig til að meta að fullu þau námskeið sem stúdent tekur í skiptináminu. Mikilvægt er að samningurinn sé uppfærður ef stúdent gerir breytingar á námskeiðsvali og staðfesta við heimaskóla.

Með starfsþjálfunarsamningi skuldbindur heimaskóli sig til að meta starfsþjálfunina sem hluta af námi stúdents við skólann. Æskilegt er að starfsþjálfun sé metin til eininga en ef það reynist ekki hægt skal tilgreina hana með texta í skírteinisviðauka (Diploma Supplement) sem stúdent fær við útskrift.

Með Europass færnipassa er starfsþjálfun að lokinni útskrift vottað með formlegum hætti af heimaskóla.

Umsóknir (og eyðublöð)

Nemandinn sækir um til síns heimaskóla og fær þar aðstoð og upplýsingar um hvert hægt er að fara.

Heimaskólinn veitir upplýsingar um hvaða fylgigögn þurfa að fylgja umsókn og á hvaða formi. Umsækjendur eru beðnir um að kynna sér vel þessar upplýsingar áður en umsóknin er fyllt út því í flestum tilfellum þarf að hafa fylgigögnin tilbúin við vinnslu umsóknar.

Kynningarmyndbönd

Erasmus+ stúdentaskipti - fjölbreytt tækifæri

Erasmus+ Ísland - Skiptinám í Feneyjum
Þetta vefsvæði byggir á Eplica