Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Wniosek o wydanie opinii i uznanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego zdobytego za granicą w zawodzie regulowanym. IS EN

Wniosek

Wnioskodawcy, składający wniosek o wydanie opinii i uznanie wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą, muszą zwrócić się odpowiednio do Wydziału Elektrotechnicznego i Elektrycznego Kuratorium Oświaty (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins) lub do Centrum Kształcenia „Iðan-fræðslusetur”, jeżeli wniosek dotyczy innych gałęzi przemysłu (zob. adres i link do formularza wnioskodawcy). 

Do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych należy załączyć następujące dokumenty:

  • odpis świadectwa ukończenia szkoły w języku ojczystym, ostemplowany przez szkołę wydającą świadectwo lub przez inną uprawnioną instytucję,
  • tłumaczenie świadectwa szkolnego na język islandzki lub angielski,
  • dokument poświadczający dane dotyczące doświadczenia zawodowego wnioskodawcy w zawodzie, którego wniosek dotyczy w islandzkim lub angielskim,
  • poświadczenie odpowiednich uprawnień z ojczystego kraju w islandzkim lub angielskim, jeżeli dotyczy,
  • kopia paszportu.

Odpis świadectwa powinien zawierać zakres wykształcenia (listę przedmiotów) oraz czas trwania nauki w szkole w latach. 

Po rozpatrzeniu wniosku osoby odpowiedzialne za proces przetwarzania wniosków przesyłają wniosek wraz z opinią do Urzędu Ministerstwa Oświaty.

Wniosek o przyznanie uprawnień do wykonywania zawodu w służbie zdrowia należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Jeżeli wnioskodawca spełnia wymogi dotyczące wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu regulowanego w Islandii, otrzyma on adekwatne oświadczenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od wnioskodawcy nie wymaga się odbycia dodatkowego przeszkolenia w celu podjęcia pracy w Islandii w danej dziedzinie, jednakże wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na pracę w Urzędzie Pracy, jeżeli jego kraj pochodzenia jest spoza EOG. Wschodni Urząd Wojewódzki wydaje zezwolenia na pracę osobom spełniającym wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, umożliwiające podjęcie pracy w Islandii.   
Þetta vefsvæði byggir á Eplica