Stoðverkefni Erasmus+

Framkvæmdastjórn ESB styður við ýmis verkefni sem ætlað er að styðja við evrópskt samstarf á sviði menntunar. Rannís hefur umsjón með nokkrum þeirra en öðrum er miðstýrt (í umsjón Framkvæmda­stjórnar­innar í Brussel).

 

EAAL - Landstengiliður um fullorðinsfræðslu

Verkefnið er hluti af evrópsku samráði um menntun fullorðinna (European Agenda for Adult Learning - EAAL) sem miðar að því að auka aðgengi þeirra að menntun.
 

EPALE - vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu

EPALE er vefsvæði þar sem fagfólk í fullorðinsfræðslu getur bloggað, deilt fréttum og auglýsingum um viðburði og sótt efni í gagnabanka. EPALE vefgáttin veitir aðgang að lokuðum, gagnvirkum vefsvæðum þar sem hægt er að láta álit sitt í ljós, taka þátt í umræðum og eiga frumkvæði að umræðu um ýmis viðfangsefni.

 

eTwinning - rafrænt skólasamstarf

eTwinning er aðgengilegt skólasamfélag á netinu þar sem hægt er að komast í samband við evrópska kennara og skólafólk, taka þátt í einföldum samstarfsverkefnum og sækja sér endurmenntun á vinnustofum og námskeiðum, svo nokkuð sé nefnt, allt með hjálp upplýsingatækni.

 

Eurodesk - upplýsingatorg fyrir ungt fólk

Eurodesk vekur athygli á möguleika til náms, starfsþjálfunar og sjálfboðaliðastarfa í samvinnu viðnet innlendra samstarfsaðila sem tengjast yfir 1600 staðbundnum upplýsingaveitum í 36 Evrópulöndum.

 1_ED_IS_ENG

Euroguidance - Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafa

Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar hefur þann megintilgang að miðla evrópskri vídd í náms- og starfsráðgjöf og undirstrika mikilvægi hennar. Í þessu samhengi er náms- og starfsráðgjöf séð sem tæki til þess að auka möguleika fólks til að læra og vinna innan allra landa Evrópu og að fá reynslu sína og hæfni metna í öðru landi.


Europass - Evrópski færnipassinn

Europass er ókeypis og jafnframt örugg netlæg þjónusta fyrir alla sem vilja skjalfesta nám sitt eða reynslu innan 32 landa Evrópu. Í Europass möppunni eru öll skírteini, samhæfð fyrir öll lönd Evrópu, sem skipta máli vegna menntunar- og starfshæfni einstaklings.

Raunfærnimat á háskólastigi

Rannís tekur þátt í austurríska verkefninu INterconnection/ INnovation/INclusion: Austrian contributions to the EHEA 2030 (3-IN-AT-PLUS), sem er styrkt af þeim hluta Erasmus+ áætlunarinnar sem ætlað er að styðja yfirvöld á Evrópska háskólasvæðinu við að ná markmiðum Bologna ferlisins.

  

CEDEFOP ReferNet

ReferNet er samstarfsnet sem hefur það markmið að auka upplýsingasöfnun og miðlun upplýsinga um starfsmenntun í Evrópu.EQF - Evrópski hæfniramminn um menntun

Meginmarkmið Evrópska hæfnirammans er að allt nám sem fram fer í álfunni sé gagnsætt og að hægt sé að fá námslok og starfsréttindi úr einu landi viðurkennt í öllum hinum.

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica