Samstarfsverkefni á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi

KA201 & KA229

Fyrir hverja?

Leik-, grunn- og framhaldsskólar, og tónlistarskólar og listnámsskólar sem kenna eftir viðurkenndum námskrám. Skólayfirvöld, sveitarfélög og aðrir lögaðilar sem koma að menntun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

Til hvers?

Samstarfsverkefni skóla veitir skólum tækifæri til að:

 1. Vinna með öðrum skólum eða samstarfsaðilum í Evrópu og skiptast á reynslu og góðum vinnubrögðum í kennslu (School Exchange Partnerships (KA229))
 2. Vinna að innleiðingu eða þróun nýjunga í skólastarfi (Strategic Partnerships for School Education (KA201))

Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkum Evrópusambandsins í menntun og nýta til þess m.a frumkvöðlafærni, tungumálakunnáttu og upplýsingatækni. Verkefni standa yfir í 12 til 36 mánuðir og hámarksstyrkur er 150.000 evrur á ári. Athugið að í skólaverkefnum (School Exchange Partnerships (KA229) er einungis hægt að sækja um 99.000 þúsund evrur að hámarki á ári.

Umsóknarfrestur

Ekki er opið fyrir umsóknir.

Erasmus+ á leik-,grunn- og framhaldsskólastigi

Erasmus+ áætlunin veitir leik-, grunn- og framhaldsskólum, tónlistar- og listnámsskólum sem kenna eftir viðurkenndum námskrám, og öðrum aðilum sem koma að menntun á þessum skólastigum, tækifæri til að vinna með öðrum í Evrópu, skiptast á reynslu og góðum vinnubrögðum í kennslu eða vinna að þróun nýjunga eða yfirfærslu viðurkenndra aðferða. Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkum ESB fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólastig sem eru m.a grunnfærni, brotthvarf, menntunarfræði ungra barna og verkefni sem efla og bæta faglega ímynd kennarastarfsins og nýta til þess m.a frumkvöðlafærni, tungumálakunnáttu og upplýsingatækni.

Hvert er markmiðið?

Verkefni sem verða styrkt er ætlað að styðja við áherslur og forgangsatriði Evrópusambandsins á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi ( sjá European school policy agenda). Þannig geta verkefni, m.a. snúið að því að:

 • Innleiða færni í móttöku flóttamanna og nýbúa og aðstoða þá við að aðlagast nýjum aðstæðum
 • Frumkvöðlafærni og gagnrýninni hugsun
 • Þróa, prófa og innleiða nýjar aðferðir og starfshætti fyrir nemendur, starfsfólk og skóla.
 • Skiptast á reynslu og góðum vinnubrögðum, m.a með jafningafræðslu og vinnustofum.
 • Innleiða/þróa nýjar aðferðir eða leiðir í kennslu s.s nýjar námsleiðir eða námskrár.
 • Efla færni og hæfni þeirra sem sinna kennslu s.s. með bættri grunnmenntun.
 • Standa sameiginlega að gerð rannsókna eða kannana.
 • Innleiða/þróa viðurkenningar og vottun á færni og hæfni.
 • Stuðla að þjálfun, kennslu og fræðslu kennara og nemenda og skiptinámi í styttri og lengri tíma.

Nánari upplýsingar um viðmið um mat á umsóknum (award criteria) má finna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hverjir geta sótt um?

Leik-, grunn- og framhaldsskólar,  og tónlistarskólar og listnámsskólar sem kenna eftir viðurkenndum námskrám. Skólayfirvöld, sveitarfélög og aðrir lögaðilar sem koma að menntun á þessum skólastigum geta sömuleiðis tekið þátt í samstarfsverkefnum. 

Hvað er styrkt? - Upphæðir og skilmálar

Frá og með árinu 2018 geta skólar sótt um tvenns konar samstarfsverkefni:

 1. Skólaverkefni (School Exchange partnerships (KA229)). Þessi verkefni henta vel nýliðum og smærri skólum sem hafa ekki tekið þátt í samstarfsverkefnum áður. Fjármagnið er notað til að greiða ferðir nemenda og starfsfólks.
  • Meginmarkmið: Að auka víðsýni skólafólks, einfaldara umsóknarferli
  • Hverjir geta tekið þátt: Eingöngu skólar
  • Stærð verkefnahóps: Tveir til sex skólar
  • Tímalengd verkefna: 1 til 2 ár ( geta verið allt að þrjú ár ef nemendaskiptin eru til lengri tíma en tvo mánuði)
  • Fjármagn:  99 evrur þúsund á ári að hámarki (16.500 evrur á skóla er hámark). 

   Ekki er nauðsynlegt að allir skólar fái jafnt af þeirri upphæð. Ef tveir skólar taka þátt í verkefni þá er heildarupphæðin 33.000 evrur. Annar skólinn gæti til dæmis fengið 25 þúsund og hinn 13 þúsund.

 2. Samstarfsverkefni (Strategic Partnership for School Education (KA201)). Þessi verkefni henta þeim menntastofnunum sem hafa áhuga á því að auka alþjóðasamstarf með virku samstarfi við mennta- og/eða æskulýðsstofnanir í öðrum löndum eða þeim sem hafa áhuga á því að innleiða eða þróa áþreifanlegar nýjungar í skólastarfi.
  • Meginmarkmið: Samstarf ólíkra menntaaðila, meira fjármagn. Áþreifanlegar nýjungar í skólastarfi, fjármagn í afurðir og viðburð
  • Hverjir geta tekið þátt: Skólar og aðrir aðilar sem vinna að menntun og/eða þjálfun ungs fólks.
  • Stærð verkefnahóps: Lágmark þrír samstarfsaðilar.
  • Tímalengd verkefna: 1-3 ár
  • Fjármagn: € 450 þúsund að hámarki.

Sjá nánar um fjármál samstarfsverkefna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel val samstarfsaðila og kynna sér þeirra reynslu og fagsvið.

 • Tengslaráðstefnur eru skipulagðar af Landskrifstofum Erasmus+. Þessar ráðstefnur eru kynntar á heimasíðum Landskrifstofa jafnóðum og upplýsingar um þær berast.
 • School Education Gateway er torg þar sem kennarar, skólafólk, sérfræðingar og raunar allir sem tengjast kennslu og skólaþróun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi koma saman. Þar er m.a. að finna verkfæri sem koma að notum við  leit að samstarfsaðilum .

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá skólann/lögaðilann inn á vegátt Framkvæmdastjórnar ESB sem kallast European Commission Authentication Service  eða ECAS. ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá skólann/lögaðilann inn í Unique Registration Facility eða URF til að sækja svokallaðan PIC-kóða, sem er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja stofnun/lögaðila. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig staðið er að þessari skráningu og nánari leiðbeiningar er að finna hér.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Lichtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Makedóníu.

Í fyrsta sinn frá upphafi menntaáætlunar ESB geta þátttökulönd sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu sótt um tvíhliða verkefni, s.s. Ísland og Noregur eða Ísland og Tyrkland.

Einnig er hægt að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með ákveðið skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.

Kennslumyndbönd 2018

Hér kemur inngangur að umsóknarskrifum og  leiðbeiningar fyrir pdf-umsóknareyðublaðið (KA-201) þar fyrir neðan.

Almennar leiðbeiningar

KA-201 Umsóknareyðublaðið (pdf)


*Í skólahlutanum eru tvenns konar eyðublöð:
1. Skólaverkefni KA-229 (school-to-school)
2. Hefðbundin skólaverkefni KA-201. Þar velja menn í fellilista hvort þeir sækja um ,,Strategic Partnership Supporting Exchange of Good Practices“ (einfaldari verkefni) eða ,,Strategic Partnership Supporting Innovation“ (stærri verkefni með ,,intellectual output“ og ,,multi-plier event“) 
Þetta vefsvæði byggir á Eplica