Nám og þjálfun á háskólastigi: Kennarar og starfsfólk

Fyrir hverja?

Háskólastofnanir, háskólakennara og aðra starfsmenn háskóla sem tengjast skipulagi náms eða þjónustu við stúdenta.

Til hvers?

Háskólakennarar og annað starfsfólk háskóla getur sótt um styrki til að sækja starfsþjálfun erlendis, s.s. með þátttöku á fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum, starfskynningum (job shadowing), eða skipulögðum heimsóknum til samstarfsháskóla. Háskólakennarar geta einnig sótt um styrki til að sinna gestakennslu hjá samstarfsháskóla. Háskólar geta boðið fulltrúum fyrirtækja í öðrum þátttökulöndum að sinna gestakennslu í sínum skóla.

Umsóknarfrestur

Kennarar og starfsmenn fá upplýsingar um umsóknarfresti hjá sínum heimaskóla og skila umsóknum þangað. 

Hvers vegna?

Kannanir og úttektir hafa sýnt að kennarar og annað starfsfólk háskóla gegnir lykilhlutverki við að styðja við og auka gæði í nemendaskiptum. Gestakennsla við samstarfsskóla erlendis eða starfsþjálfun hjá samstarfsaðilum eykur persónulega færni einstakra þátttakenda, gefur starfsfólki tækifæri á að þróast í starfi og efla alþjóðleg tengsl sín og er liður í því  að efla markvisst alþjóðlegt samstarf háskóla og hins evrópska menntasvæðis.

Gestakennarar úr atvinnulífinu veita háskólum sömuleiðis tækifæri til að auka tengsl sín við atvinnulífið, tryggja að nám taki mið af þörfum atvinnulífs og að útskrifaðir nemendur séu í stakk búnir til að sinna störfum á vinnumarkaði.

Hvert er markmiðið?

Markmiðið með kennaraskiptum og starfsþjálfun starfsfólks er margþætt:

 • Að auka hæfni og færni þeirra einstaklinga sem taka þátt.
 • Að auka gæði háskólanáms og bjóða upp á fjölbreyttari námsmöguleika.
 • Að efla tengsl háskóla og atvinnulífs.
 • Að styrkir séu aðeins veittir til ferða sem hafa skýra tengingu við stefnu og markmið háskólanna.
 • Að tilgangur styrktra ferða sé vel skilgreindur og dvöl vel skipulögð.  

Hverjir geta sótt um?

Háskólar sem hafa hlotið vottun hjá Evrópusambandinu (Erasmus Higher Education Charter) geta sótt um styrk fyrir sína kennara og starfsmenn til landskrifstofu. Kennarar og starfsmenn sækja um um styrk til síns heimaskóla.

Einstakar deildir eða einingar innan háskóla geta sótt um staka styrki í eigin nafni vegna ferða sem ekki hefur verið ákveðið hver muni fara í ef tilgangur ferðar er mjög skýr. Eftir að búið er að ákveða hver fer fyrir deildina/eininguna er styrkurinn skráður á viðkomandi einstakling.    

Hvað er styrkt?

Gestakennsla eða starfsþjálfun erlendis í 2 til 60 daga.

Gestakennsla á Íslandi úr atvinnulífinu í 1 til 60 daga. 

Ef dvöl varir lengur en í 14 daga, að ferðadögum meðtöldum, er hver dagur umfram 14 daga styrktur um 70% en ekki að fullu (gildir frá 2020). 

Kennarar og starfsmenn geta fengið styrk oftar en einu sinni en að öllu jöfnu ekki oftar en einu sinni á hverju skólaári.

Styrkupphæðir:

 • 140€, 160€ eða 180€ innan Evrópu eftir áfangastað á dag + ferðastyrkur.
 • 180€ á dag utan Evrópu + ferðastyrkur
 • Ferðastyrkur er á bilinu 275€ til 1.500€ eftir áfangastað. Hægt er að sækja um aukalegan ferðastyrk til alþjóðaskrifstofu heimaskóla ef sýnt þykir að ferðastyrkur nægi ekki fyrir 70% af ferðakostnaði, miðað við hagkvæmasta ferðamátann. 

2018 úthlutun
Sjá; styrkupphæðir eftir áfangastöðum í Evrópu

2019 úthlutun
Sjá; styrkupphæðir eftir áfangastöðum í Evrópu
Sjá; styrkupphæðir eftir áfangastöðum utan Evrópu

2020 úthlutun
Sjá; styrkupphæðir eftir áfangastöðum í Evrópu
Sjá; styrkupphæðir eftir áfangastöðum utan Evrópu

Hægt er að sækja um viðbótarstyrk vegna fötlunar eða heilsufars.

Skilyrði úthlutunar

 • Að tilgangur og lýsing á dvöl í umsókn sé skýr og tengist með skýrum hætti starfsemi og áherslum heimaskólans. Sjá nánar í gæðaskala sem notaður er við mat umsókna. 

 • Að undirrituð kennslu- eða starfsáætlun (Mobility Agreement) fylgi umsókn (í það minnsta af umsækjanda og viðeigandi yfirmanni hjá heimaskóla).    

 • Styrkur er ekki greiddur nema gestaskóli eða -stofnun hafi undirritað kennslu- eða starfsáætlun (Mobility Agreement).

 • Í kennaraskiptum er skilyrði að Erasmus samningur sé í gildi við gestaskólann.

Vottun

Samkvæmt Erasmus+ Charter, sem háskólar hafa skrifað undir vegna þátttöku sinnar í Erasmus+, þá munu þeir „tryggja að starfsfólk fá dvölina metna, séu viðfangsefni hennar í samræmi við samning um starfsmannaskipti“.

Þátttökulönd

Hægt er að sinna gestakennslu eða fara í starfsþjálfun í öllum þátttökulöndum Erasmus+. Þessi lönd eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Lichtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Norður-Makedóníu. Sjá kort. Sömuleiðis geta íslenskir háskólar boðið starfsfólki fyrirtækja að sinna gestakennslu í sínum skólum frá öllum þátttökulöndum Erasmus+.

Kennarar og starfsmenn geta sótt um styrki til landa utan Evrópu. Háskólar geta einnig boðið til sín kennurum og starfsmönnum samstarfsskóla utan Evrópu og veitt þeim styrk. Sjá hér nánari upplýsingar.

Umsóknir og eyðublöð

Kennari eða starfsmaður sækir um til síns heimaskóla (sjá umsóknir og eyðublöð) sem veitir styrkinn og sér um alla umsýslu tengda honum.   
Þetta vefsvæði byggir á Eplica