Tækifæri fyrir stofnanir á háskólastigi

Allir íslensku háskólarnir taka þátt í Erasmus+ og geta nýtt sér öll þau tækifæri sem áætlunin býður upp á. Aðrar stofnanir sem tengjast kennslu eða rannsóknum á háskólastigi geta einnig tekið þátt í vissum hlutum áætlunarinnar.

Hvernig er sótt um?

Áður en sótt er um þarf að ganga úr skugga um að stofnunin/fyrirtækið sem sækir um styrkinn sé með svokallað OID númer. Til að sækja slíkt númer þarf EU-login aðgang.

Nánari upplýsingar um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.

Stúdentar og starfsfólk háskóla sækir um styrki og fá upplýsingar og aðstoð hjá alþjóðafulltrúum síns heimaskóla.

Almennar upplýsingar og umsóknarform geta stúdentar og starfsfólk háskólanna nálgast á viðkomandi síðum.

Dreifstýrð verkefni

Með dreifstýrðum verkefnum er átt við að stofnanir sækja um til Landskrifstofu Erasmus+ á Íslandi sem er Rannís fyrir mennta-, æskulýðs- og íþróttahlutann.

Hægt er að sækja um styrk fyrir tvenns konar verkefni. Annars vegar í flokkinn Nám og þjálfun (sjá fyrir starfsfólk og stúdenta) og hins vegar í flokkinn Samstarfsverkefni.

Nám og þjálfun (KA1)

Allir íslensku háskólarnir fá árlega úthlutun vegna styrkja innan Evrópu (Erasmus+ þátttökulanda) en einnig er í boði takmarkaðra magn af styrkjum til landa utan Evrópu. Stúdentar og starfsmenn sækja um styrki til síns heimaskóla og fá nánari upplýsingar um hvað er í boði.  

  • Stúdentar geta farið í 3-12 mánuði í skiptinám eða 2-12 mánuði í starfsþjálfun sem hluta af námi eða að því loknu (en þurfa að sækja um styrk fyrir útskrift).
  • Kennarar og starfsfólk getur fengið styrk til gestakennslu eða starfsþjálfunar í 2-60 daga.
  • Háskólar geta boðið fulltrúum fyrirtækja eða stofnana (annarra en háskóla) í öðrum þátttökulöndum Erasmus+ til sín sem gestakennara í 1-60 daga.
  • Háskólar, stofnanir, fyrirtæki, sveitarfélög, félagasamtök og sjálfstætt starfandi einstaklingar geta fengið til sín stúdenta af öllum námsstigum, í námi eða nýútskrifaða, í starfsþjálfun í 2-12 mánuði.

A vefnum Erasmusintern geta stofnanir skráð óskir um að fá til sín stúdenta og stúdentar geta leitað að starfsnámsmöguleikum.

Sjá almennar upplýsingar og umsóknarform fyrir stúdenta og starfsfólk á vef landskrifstofu.

Samstarfsverkefni (KA2)

Samstarfsverkefni á háskólastigi (Strategic Partnerships) veita háskólum og öðrum stofnun og/eða fyrirtækjum með tengingu við háskólastigið tækifæri til að vinna með samstarfsaðilum í Evrópu og jafnvel utan Evrópu líka. Það er ekki skilyrði að það sé háskóli sem sækir um.

Sjá nánari upplýsingar á síðunni Samstarfsverkefni á háskólastigi.

Samstarfsverkefni þvert á skólastig

Íslenskir aðilar á háskólastigi, starfsmenntun, leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi, fullorðinsfræðslu og í æskulýðsstarfi geta sótt um styrk til að vinna að ýmsum þverfaglegum verkefnum. Tilgangurinn er að fá fjölbreytt verkefni sem geta haft áhrif á hin fjölbreyttu skóla- og menntunarstig. Ekki er hins vegar um sérstaka umsókn að ræða heldur og sótt um um „í nafni“ þess skólastigs sem gæti talist leiðandi í verkefninu eða þess skólastigs sem umsækjandi tilheyrir.

Miðstýrð verkefni

Með miðstýrðum verkefnum er átt við að stofnanir sækja um til „Brussel“ í gegnum Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)  sem annast umsýslu þessa hluta Erasmus+ fyrir hönd framkvæmdastjórnar ESB.

Landskrifstofan veitir upplýsingar og ráðgjöf eftir fremsta megni en öll formleg samskipti vegna þessara verkefna eru við EACEA.

Erasmus Mundus sameiginlegt meistaranám

Sameiginlegt meistaranám sem boðið er upp á í minnst þremur löndum, af þremur háskólum. 

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum Erasmus Mundus Joint Masters Degrees í Handbók Erasmus+.

Upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um styrk fyrir sameiginlegt meistaranám (Erasmus Mundus Joint Masters Degrees) á vef EACEA. 

Evrópskt háskólanet

Frá og með 2019: Samstarfsnet háskóla (European Universities) í minnst þremur löndum með það markmið að efla tengslin milli rannsókna, nýsköpunar og samfélagsins í háskólaumhverfi þar sem stofnanirnar hafa opnað dyr sínar fyrir kennara- og stúdentaskipti. 

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum European Universities í Handbók Erasmus+

Upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um styrk fyrir evrópskt háskólanet (European Universities) á vef EACEA. 

Þekkingarsamstarf

Þekkingarsamstarf (Knowledge Alliances) eru samstarfsverkefni háskóla og atvinnulífs og geta tengst nýsköpun, frumkvöðlastarfi og miðlun þekkingar og reynslu.

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum Knowledge Alliances í Handbók Erasmus+.

Upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um styrk fyrir Þekkingarsamstarf (Knowledge Alliances) á vef EACEA.

Hæfnismótun á háskólastigi

Þessi verkefni byggja á fyrra starfi í Alfa, Edu-lin og Tempus áætlununum sem eru nú allar orðnar hluti af Erasmus+. Verkefni snúast um samstarf milli háskóla í Erasmus+ þátttökulöndum  og háskóla utan þeirra.

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum Capacity Building in the field of Higher Education í Handbók Erasmus+

Upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um styrk fyrir Hæfnismótun á háskólastigi (Capacity Building in the Field of Higher Education) á vef EACEA.

Jean Monnet

Jean Monnet verkefni tengjast Evrópufræðum og eru fyrir stofnanir og samstök sem eru að vinna á því sviði. Áætlunin skiptist í sex styrkjaflokka:

  1. Jean Monnet Centre of Excellence: Fræðasetur tengt einum eða fleiri háskólum sem tengir saman fræðimenn á sviði Evrópufræða og heldur utan um efni á því sviði.
  2. Jean Monnet Chair: Kennarastaða með Evrópufræði sem sérsvið og minnst 90 kennslustundir á ári á því sviði í þrjú ár.
  3. Jean Monnet Modules: Námskeið í Evrópufræðum sem er að lágmarki 40 kennslustundir.
  4. Jean Monnet Networks: Samstarfsnet minnst 5 aðila frá 5 löndum í 3 ár.
  5. Jean Monnet Projects: Verkefni til eins eða tveggja ára.
  6. Jean Monnet support to institutions and associations: fjölbreytt verkefni sem geta meðal annars falist í söfnun og/eða miðlun upplýsinga.

Sjá nánari upplýsingar í kaflanum Jean Monnet í Handbók Erasmus+ .

Upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig á að sækja um Jean Monnet á vef EACEA.

Stuðningur við stefnumótun

Þessi verkefni tengjast stefnumótun í menntamálum og krefjast oft þátttöku stjórnvalda en háskólar og aðrar stofnanir geta einnig tekið þátt og jafnvel leitt verkefni. Ekki er um fasta árlega umsóknarfresti að ræða fyrir skilgreinda tegund verkefna eins og í öðrum hlutum Erasmus+ heldur eru auglýstir stakir umsóknarfrestir fyrir sértæk verkefni (þemu).

Frekari upplýsingar um Stuðning við stefnumótun (Support for policy reform)  og opna umsóknarfresti er hægt að nálgast á vef EACEA .  

Reynslusaga úr skiptinámi

Hugrún Aðalsteinsdóttir, þýskunemi segir frá reynslu sinni úr skiptinámi
Þetta vefsvæði byggir á Eplica