Verkfærakista fyrir náms- og starfráðgjafa

Verkfærakista náms- og starfsráðgjafa

Hér má finna ýmis verkfæri sem gagnast geta náms- og starfsráðgjöfum sem aðstoða fólk sem vill flytjast á milli landa.


Þeir sem fara og þeir sem koma

Þarfir þeirra sem fara héðan til náms eða starfsþjálfunar í öðru landi eru talsvert ólíkar þörfum þeirra sem hingað koma í sama tilgangi.

Þeir sem ætla að fara til útlanda í nám hafa hingað til verið sá hópur sem krefst mestrar leiðsagnar frá náms- og starfsráðgjöfum. En það getur einnig verið nemendur hafi samband meðan á dvölinni stendur og sumir þurfa aðstoð eftir að heim er komið. Einnig geta náms- og starfsráðgjafar þurft að aðstoða erlenda námsmenn hér á landi. 


Þeir sem fara

Yfirleitt bera þeir sem senda ungt fólk til náms erlendis ekki ábyrgð á því sem gerist utan skólatíma eða vinnustaðar. Náms- og starfsráðgjafar þurfa hins vegar að sinna því á mismunandi hátt þegar það þarf á aðstoð að halda bæði áður en haldið er af stað og eftir að heim er komið.

Náms- og starfsráðgjöf fyrir þá sem hyggjast á nám eða starf erlendis má skipta í þrennt:

  1. Ráðgjöf áður en haldið er af stað tekur til alls undirbúnings dvalarinnar og þess að gera sér grein fyrir til hvers hún á að leiða.
  2. Ráðgjöf meðan á dvöl stendur felst í að fylgjast með nemanum, hvernig honum gengur aðlögunin og námið og að búa til einhvers konar hjálparáætlun ef hann skyldi lenda í vanda.
  3. Ráðgjöf eftir að komið er heim felst í að farið er í gegnum það sem neminn lærði, hvort heldur er persónulega reynslu eða það sem í náminu fólst, og honum hjálpað að nýta sér það við frekara nám eða starf.

Þeir sem koma

Hingað kemur sívaxandi fjöldi erlendra námsmanna til lengri og skemmri dvalar. Þetta á sérstaklega við um námsmenn á háskólastigi þar sem nám á ensku hefur aukist og skólarnir hafa komist í tengsl við erlenda háskóla. Eitthvað er einnig um erlenda skiptinema í íslenskum framhaldsskólum.

Hérlendir náms- og starfsráðgjafar reyna eins og þeir geta að sinna þessum nemum. Sumir nemanna eru þó enn í tengslum við ráðgjafa í heimalandi sínu og því getur þörfin verið minni en hjá innlendum nemendum. Oftast er hlutverk náms- og starfsráðgjafans að hjálpa hinum erlenda nema við að fá upplýsingar um allt mögulegt hvað varðar sjálft námið og hugsanlega einkalífið. Sumir lenda í skyndilegum vanda og leita þá hugsanlega til náms- eða starfsráðgjafa sem þá þarf að bregðast skjótt við.

Stundum leita nemendur frá öðrum löndum einnig til náms- og starfsráðgjafa með ýmsar fyrirspurnir um nám eða starfsþjálfun.

Vefurinn Study in Iceland getur verið góður upphafsreitur, þar eru greinargóðar upplýsingar um háskólanám á Íslandi.

Best er að beina þeim sem spyrjast fyrir um störf á Íslandi á skrifstofur Evrópsku vinnumiðlunarinnar.

Margvíslegar leiðir til náms og starfsþjálfunar

Þeir sem fara til annarra landa til þess að mennta sig eða öðlast meiri starfsþjálfun velja sér margvíslegar leiðir enda eru ástæðurnar margar. Leiðirnar hafa áhrif á þá ráðgjöf sem þeir þurfa á að halda. Lengd dvalarinnar getur verið mismunandi sem og form þess náms sem stundað er og á meðan sumir nemar sjá algerlega um skipulag fyrirhugaðs náms sjálfir, fara aðrir í mannaskiptaverkefni þar sem búið er að skipuleggja meira og minna allt fyrir þá fyrir fram. 

Leiðirnar

  • Nám í framhaldsskóla: Nokkrir framhaldsskólar á Íslandi bjóða nemendum sínum að taka hluta af námi sínu erlendis. Skólinn sér þá oftast um að útvega þeim húsnæði, jafnvel hjá fjölskyldum sem selja þeim mat og annan viðurgjörning.
  • Háskólanám: Flestir, ef ekki allir, háskólar á Íslandi eru með samstarfssamninga við erlenda háskóla sem gera nemendum kleift að taka hluta af námi sínu erlendis. Vitaskuld getur svo fólk einnig farið í háskólanám í útlöndum að eigin frumkvæði.
  • Starfsþjálfun erlendis: Nemar fá pláss á vinnustöðum sem geta verið hvort heldur er í einkageiranum eða á opinberum vinnustöðum. Námið er svo metið til eininga hér heima. Dvölin getur verið frá 2 vikum upp í 1 ár. Reynslan sýnir að þeim fjölgar sífellt sem velja styttri dvöl.
  • Sjálfboðaliðastörf: Vaxandi fjöldi ungs fólks fer til útlanda sem sjálfboðaliðar. Yfirleitt er dvölin 2-6 vikur að sumri til og byggist á vinnu við fyrir fram ákveðin verkefni þar sem ungt fólk frá öðrum löndum tekur einnig þátt. Ólöf Guðmundsdóttir skrifaði árið 2011 BA ritgerð um sjálfboðaliðaferðamennsku.
  • Au pair: Ekkert gott íslenskt orð er til yfir svona dvöl sem yfirleitt felst í aðstoð við fjölskyldur (oft íslenskar) erlendis, t.d. barnagæslu og húsverkum. Oftast er dvalið erlendis í 8-12 mánuði.
  • Ungmennaskipti: Nokkur samtök bjóða ungmennum upp á vist erlendis þar sem dvölin felst í einhvers konar námi (þó oft utan hins hefðbundna skólakerfis) og jafnvel léttri vinnu.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica